Other (439)


KINH NGHIỆM

808

Nguồn độc nhất của hiểu biết là kinh nghiệm
-- Albert Eíntein

🌞 Không có gì trở thành sự thật cho đến khi nó được kinh nghiệm
-- John Keats

🌞 Trí tuệ đến từ kinh nghiệm.Kinh nghiệm thường là một kết quả của thiếu trí tuệ.
-- Terry Pratchett

🌞 Có ai trở nên thông thái khi học bằng kinh nghiệm của những người khác?
-- Voltaire

🌞 Có nhiều chân lý của cái mà ý nghĩa trọn vẹn không thể được chứng thực cho đến khi nào kinh nghiệm cá nhân hiểu rõ nó.
-- John Stuart Mill

🌞 Thực hành không làm cho nó hoàn hảo. Chỉ sự thực hành hoàn hảo mới làm cho nó hoàn hảo.
-- Vince Lombardi

🌞 Quá khứ nên là một kinh nghiệm để học chứ không phải là một hình phạt kéo dài. Thường trực vượt qua những thử thách mà trước kia bạn đã đối mặt sẻ chỉ là một gánh nặng trong đời bạn.
-- Oprah

🌞 Kinh nghiệm là cái bạn không thể học từ những người khác mà chỉ từ chính bạn.
-- Vô danh

🌞 Kinh nghiệm gom góp từ những cuốn sách, dù có giá trị, chỉ là bản chất của sự học; trong khi kinh nghiệm thu được từ đời sống hiện thực thì thuộc về bản chất của trí tuệ.
-- Samuel Smiles

808

Vũ trụ toàn ảnh – Một kỷ nguyên khoa học mới

To see a World in a Grain of SandAnd a Heaven in a Wild Flower,Hold Infinity in the palm of your handAnd Eternity in an hour.Dịch nghĩa:Để  thấy Vũ trụ trong một

779
QUY ƯỚC VÀ GIẢI THOÁT - Thiền Sư AJAHN CHAH

Sự việc trên thế gian chỉ là những quy ước do con người tạo ra. Chúng ta đặt ra chúng, rồi chúng ta dính mắc vào đó, dính mắc vào những quan

763
SỰ SÁNG SUỐT

Người nhìn ra ngoài, những giấc mộng; người nhìn trong, những thức giấc._Carl Jung💡 Sự sáng suốt chân thật duy nhất là biết rằng bạn chẳng biết gì cả._Socrates💡 Hãy theo những

874
THÁI ĐỘ SAI LẦM CỦA PHẬT TỬ VIỆT NAM HIỆN TẠI - | Hòa Thượng Thanh Từ

Người bình dân vì thiếu phương tiện học hỏi chánh pháp nên không phân biệt được Phật giáo và Thần giáo. Hơn nữa, Phật giáo là nền giáo lý cao sâu, nếu

15,993
Não bộ trong lúc thiền định - MICHAEL BAIME – TÂM LẠC dịch

Một trong những lãnh vực nghiên cứu thú vị nhất về tác động của việc thăm dò khả năng biến đổi thật sự của cấu trúc não bộ nhờ thực hành thiền

2,338
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,167
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,608
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,505
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc