Bài Viết (701)


TỰ TÁNH CHÂN PHẬT - LỤC TỔ HUỆ NĂNG

595

Nay ta để lại một bài kệ mà từ biệt cùng các ông, gọi là Kệ Tự Tánh Chân Phật. Người đời sau biết được ý nghĩa bài kệ ấy thì tự thấy bản tâm, tự thành Phật đạo.
Kệ rằng:

Tự tánh Chân Như là chân Phật
Tà kiến ba độc là ma vương
Lúc mà tà mê, ma tại xá
Khi mà chánh kiến Phật trong nhà.

Trong tánh tà kiến, ba độc sanh
Tức là ma vương đến trụ xá
Chánh kiến tự trừ ba độc (trong) tâm
Ma biến thành Phật, thật không giả.

Pháp thân, báo thân cùng hóa thân
Ba thân xưa nay vốn một thân
Nếu trong tánh mình hay tự thấy
Tức là nhân thành Phật Bồ đề.

Vốn từ hóa thân sanh tánh tịnh
Tánh tịnh thường ở trong hóa thân
Tánh khiến hóa thân hành chánh đạo
Tương lai viên mãn thật không cùng.

Tánh dâm vốn là nhân tánh tịnh
Trừ dâm tức là thân tánh tịnh
Trong tánh mỗi tự lìa năm dục
Sát na thấy tánh tức là chân.

Đời nay nếu ngộ môn đốn giáo
Bỗng ngộ tánh mình thấy Thế Tôn
Nếu muốn tu hành tìm thành Phật
Chẳng biết chỗ nào khác tìm chân.

Nếu trong tâm tự thấy chân được
Có chân tức là nhân thành Phật
Chẳng thấy tánh mình ngoài kiếm Phật
Khởi tâm thảy là người ngu si.

Pháp môn đốn giáo nay truyền lại
Cứu độ người đời phải tự tu
Bảo các người học đạo đời sau
Chẳng theo chánh kiến lắm lù mù.

Trích “Pháp Bảo Đàn Kinh Lược Giảng”
NXB: Thiện Tri Thức

595

Sống Trong Bổn Nguyện Của Phật A Di Đà

SỐNG TRONG BỒN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ   PHẬT DI ĐÀ  (Amitabha)Tất cả chúng ta đang sống trong Ánh sáng Vô lượng (Vô lượng Quang) và Đời sống Vô lượng (Vô lượng

15,781
ĐEM TÌNH THƯƠNG VÀO CUỘC ĐỜI - SHARON SALZBERG

…Với ánh mắt được tĩnh lặng nhờ năng lượng sâu sắc của sự hòa hợp và niềm vui của hạnh phúc, chúng ta thấy được sự sống trong vạn vật. (William Wordsworth).-------💝💝💝-------Có

766
Đạo Đức Phật Giáo - Thích Chơn Thiện

Đạo Đức Phật Giáo Thích Chơn Thiện(Hội thảo "Đạo Đức Phật Giáo", Viện Nghiên cứu Phật học VN, Sài Gòn, 1993)  --- o0o ---   1. CÁC NÉT KHÁI QUÁT VỀ CƠ

20,435
Mặc Chiếu.- Cư sĩ Viên Giác dịch

Dưới đây là một trình bày về Thiền Mặc Chiếu, trích dịch một phần từ cuốn Hoofprint of the Ox (Dấu Chân Trâu) của Thiền Sư Thánh Nghiêm (Sheng Yen), dựa theo

19,173
PHẬT GIÁO KHÔNG BỘ PHÁI Thượng Tọa Deshung Rinpoche(1) Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

Trong việc nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta cần hiểu rằng có một cách thế đúng đắn để thực hiện điều đó. Khi bạn nghe giảng những giáo lý Phật giáo này,

272
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,205
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,652
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,541
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,307
Chùa Việt
Sách Đọc