Bài Viết (701)


Bốn Mươi Sáu Cách Thức Thất Bại Của Một Bồ Tát

13,734

 

Bốn Mươi Sáu Cách Thức Thất Bại Của Một Bồ Tát

 

BA MƯƠI BỐN SỰ TRÁI NGƯỢC 
VỚI SỰ HIỆN THÂN CỦA ĐỨC HẠNH

 

Những Trái ngược với Bố thí Ba la mật

Những Trái ngược với Bố thí về Đồ vật


1. Không cúng dường cho Tam Bảo
2. Cho với sự tiếc rẻ không muốn chia xẻ


Những Trái ngược với Bố thí về sự Che chở khỏi Sợ hãi


3. Không tôn trọng người từng trải hơn
4. Không trả lời những câu hỏi


Những cái Ngăn chặn sự Bố thí của những Người khác


5. Không chấp nhận những lời mời làm một người khách
6. Từ chối những quà tặng một cách tức giận


Trái ngược với Bố thí liên quan đến Pháp
7. Không dạy pháp cho những người mong muốn Pháp


Những Trái ngược với Trì giới Ba la mật

Những Trái ngược Chủ yếu với sự làm Lợi lạc cho 
Người Khác


1. Hất hủi những người không giữ giới của họ
2. Không phát triển học hỏi, điều gây niềm tin cho những người khác
3. Nỗ lực ít ỏi cho sự lợi lạc của chúng sanh
4. Không thực hiện những hành động xấu dù điều đó được cho phép khi người ta có lòng đại bi và cần thiết phải làm


Những Trái ngược Chủ yếu với sự làm Lợi lạc cho
Chính Mình


5. Chủ ý sống theo một trong năm loại cuộc sống tà hạnh
6. Buông thả, dung túng một cách không thức tỉnh
7. Do tham muốn và bám luyến, ở mãi trong sanh tử


Những trái ngược với sự làm Lợi lạc cho Mình lẫn cho Người


8. Không ngăn chặn việc bị mang tiếng xấu
9. Không kiểm soát những phiền não


Những Trái ngược với Nhẫn nhục Ba la mật


1. Không thực hành bốn pháp của một người tu hành (không đáp trả những rủa sả bằng những rủa sả, sân giận bằng sân giận, đánh đá bằng đánh đá, nhục mạ bằng nhục mạ)
2. Không sống an hòa với những người nổi giận với mình mà loại bỏ họ
3. Từ chối sự tạ lỗi của người khác
4. Để cho mình tức giận


Những Trái ngược với Tinh tấn Ba la mật


1. Gom tụ những người theo mình vì danh và lợi
2. Không vượt thắng sự lười biếng và v.v...
3. Buông lung trong công việc và nói năng lung tung


Những Trái ngược với Thiền định Ba la mật


1. Không tìm kiếm giáo huấn trong chánh định
2. Không đoạn trừ những che chướng đối với thiền định
3. Thấy kinh nghiệm thiền định là tốt đẹp và bị bám luyến vào nó


Những Trái ngược với Trí Huệ Ba la mật
Những Lỗi lầm Liên quan đến những Việc Thường


1. Không tôn trọng Thừa Thanh Văn, và do đó bác bỏ nó
2. Từ bỏ truyền thống của mình, tức là Đại thừa, nỗ lực theo Thừa Thanh Văn
3. Cùng cách đó, nghiên cứu văn học không phải Phật giáo
4. Dù nỗ lực tu Đại thừa, nhưng thích văn học Thanh Văn và không phải Phật giáo hơn


Những Lỗi lầm Liên quan đến những Việc Tuyệt Hảo


5. Không lưu tâm thích thú với những đặc trưng của Đại thừa
6. Không tìm kiếm thánh pháp vì kiêu mạn, lười biếng v.v...
7. Tự khen mình và chê bai, coi thường những người khác
8. Y vào lời nói, chữ viết hơn là y vào nghĩa


MƯỜI HAI TRÁI NGƯỢC VỚI SỰ 
LÀM LỢI LẠC CHO CHÚNG SANH


Áp dụng tổng quát


1. Không giúp đỡ những người đang cần
2. Không chăm sóc người bệnh
3. Không cất bỏ sự khổ đau của những người khác
4. Không sửa chữa cho những người thờ ơ, coi thường


Áp dụng đặc biệt

Những Lỗi lầm Không Sốt sắng Giúp đỡ


1. Không đền đáp lòng tốt
2. Không cất bỏ sự đau đớn của những người khác
3. Không cho những người đang cần dù mình có thể
4. Không làm lợi lạc cho những người chung quanh mình
5. Không hành động thuận theo phong tục tập quán của những người khác
6. Không ca ngợi những người có phẩm tính tốt


Những Lỗi lầm Không Chế ngự Khuất phục


1. Không khuất phục những người trên một con đường tà vạy
2. Không thuần hóa với những thần thông và những tri giác cao cấp những người cần phải được thuần hóa theo cách ấy

Dịch bởi Ban Dịch Thuật Nalanda từ sưu tập của Jamgošn Kongtrušl Vĩ Đại trong Kho Tàng Tri Thức của ngài.

13,734

Thế lưu bố tưởng và các hiện tượng lạ thường - Tác giả: Truyền Bình

Tâm như hư không vô sở hữu (theo cách nói của Long Thọ Bồ Tát) hay Phật tánh, hay Giác tánh, hay Thượng Đế (vô ngã), hay là Trời (nói theo Nho

15,516
Thanh niên trước ý nghĩa và mục đích cuộc đời - Nghuễn Thế Đăng

Thật ra, ý nghĩa  và mục đích  cuộc đời là một tiến trình tìm kiếm, khám phá và thực hiện cho tới khi chết, tiến trình không dừng lại như bánh xe

14,101
NHỮNG CHỮ VÀNG của Garab Dorje - Dza Patrul Rinpoche Bình Giảng

I_ Đưa Vào Trực TiếpPhần một xem xét điểm thiết yếu thứ nhất, cái thấy hiểu được tượng trưng bằng đạo sư Longchenpa, tương ứng với tuyên bố thứ nhất của Garab

887
Lôgic học trong Phật giáo - Tác giả: Hoàng Phong

Lôgic học Phật giáo được hình thành trước logic học Aristote gần hai trăm năm. Hệ thống lôgic của Phật giáo "thực tế" hơn và mang một chủ đích hay ứng dụng

17,121
ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN - BỐN TÂM VÔ LƯỢNG

Bốn vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả. Từ là ái niệm chúng sanh; thường tìm việc vui thích an ổn làm lợi ích cho chúng sanh. Bi là mẫn nhiệm

770
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,205
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,652
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,541
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,307
Chùa Việt
Sách Đọc