Tin Tức (680)


Quán Các Điểm Trọng Yếu trong Lam-rim

13,714

A Glance Meditation on All the Important Points of the Lam-Rim

Tác giả chánh văn: Vajradhara Losang Jinpa
Chuyển Anh ngữ: Ven. Thubten Dekyong
Chuyển Việt ngữ: Hồng Như

Pháp Quán Tóm Lược
Các Điểm Trọng Yếu trong Lam-rim

Thầy là chân tánh
hiện thân chư Phật
mười phương ba thời;
Là suối nguồn của
mọi dòng truyền thừa
cùng với tất cả
thành tựu chánh pháp;
Là bậc trọng yếu
trong hàng Thánh Tăng.
Hướng về tất cả
các đấng đạo sư
rạng ngời thanh tịnh
con xin chí thành
qui y đảnh lễ.


Xin các đạo sư
giúp cho tâm con
chuyển thành chánh pháp,
giúp cho chánh pháp
chuyển thành đường tu,
giúp cho đường tu
lìa xa chướng ngại.
Từ nay đến ngày
con đạt giác ngộ,
nguyện con được như
hai vị Bồ tát
Shönnu Norsang
và Taktungu,
khởi tâm trong sáng,
tôn kính đạo sư
trong từng ý nghĩ
trong từng hành động.
Thấy việc thầy làm
vẹn toàn viên mãn;
và luôn noi theo
lời dạy của thầy.
Xin các đạo sư
hộ trì cho con
có đủ khả năng
làm theo như vậy.
[Đây là pháp nương dựa bậc Thiện tri thức.]


Biết rằng kiếp người
tràn đầy ý nghĩa
nhưng rất khó tìm
mà lại dễ mất,
nhờ con hiểu được
nghĩa lý thâm sâu
của luật nhân quả
cùng cảnh khổ đau
trong cõi ác đạo
nên tự đáy tim
nguyện luôn quay về
qui y Tam Bảo.
Lìa mọi điều ác
làm hết điều lành
thuận theo chánh pháp.
Xin các đạo sư
hộ trì cho con
có đủ khả năng
làm theo như vậy.
[Đây là đường tu dành cho bậc sơ căn]


Chính nhờ vào đó
mà đủ nhân duyên
sinh vào thiện đạo
cõi trời, cõi người.
Nhưng vì vẫn chưa
xả bỏ phiền não
nên vẫn vướng vòng
tái sinh luân hồi
triền miên bất tận.
Nguyện khéo quán chiếu
vòng luân chuyển của
bánh xe luân hồi
để cho tâm này
ngày đêm chuyên chú
bước theo con đường
tu Giới Định Tuệ
- là phương tiện đạt
giải thoát luân hồi.
Xin các đạo sư
hộ trì cho con
có đủ khả năng
làm theo như vậy.
[Đây là đường tu dành cho bậc trung căn]


Chính nhờ vào đó
mà đủ nhân duyên
giải thoát luân hồi.
Nhưng trong toàn bộ
sáu cõi luân hồi
có ai không từng
là mẹ hay cha?
Con nguyện không màng
an lạc cá nhân
mà phát đại nguyện
chở chúng sinh đến
mục tiêu cứu cánh.
Nguyện khéo quán chiếu
pháp tu hoán chuyển
giữa mình và người,
phát tâm bồ đề,
bước vào đường đi
của bậc Bồ tát,
thực hành đầy đủ
sáu hạnh toàn hảo.
Xin các đạo sư
hộ trì cho con
có đủ khả năng
làm theo như vậy.
[Đây là đường tu hiển, dành cho bậc thượng căn]


Chính nhờ vào đó
mà bản thân con
không còn khiếp sợ
khổ não luân hồi.
Nhưng vì thúc hối
bởi tâm từ bi
con nguyện bước vào
đường tu chóng vánh
cỗ xe Kim cang.
Nguyện luôn giữ gìn
giới luật, hạnh nguyện
như giữ mạng sống
mau chóng thành tựu
địa vị bất nhị
Phật Kim Cang Trì,
ngay kiếp hiện tiền
giữa thời mạt pháp.
Xin các đạo sư
hộ trì cho con
có đủ khả năng
thành tựu như vậy.
[Đây là mật tông Kim cang thừa, dành cho bậc tối thượng căn]

A Glance Meditation on
All the Important Points of the Lam-Rim
 

Nature that embodies all the buddhas,
Source of all the pure transmission and realization Dharma,
Principal amongst all the arya Sangha:
I take refuge in all magnificent pure gurus.


Please bless my mind to become Dharma,
That Dharma to become the path,
And that path to be free of all hindrances.
Until I achieve enlightenment, may I,
Just like the bodhisattvas, Shönnu Norsang and Taktungu,
Practice pure devotion to my guru in thought and action,
See all the actions of my guru as excellent,
And fulfill whatever he advises.
Please bless me with the potential to accomplish this.
[This is relying on the spiritual friend.]


Knowing that this highly meaningful perfect human rebirth
Is difficult to obtain and easily lost,
Realizing the profundity of cause and effect
And the unbearable sufferings of the lower realms,
From my heart I take refuge in the three precious sublime ones,
Abandon negativity, and practice virtue in accordance with the Dharma.
Please bless me with the potential to accomplish this.
[This is the path of the being of lower capacity.]


In dependence on this, I am able to attain
Only the higher rebirths of humans and gods.
Not having abandoned afflictions,
I have to experience uninterrupted, limitless cyclic existence.
By contemplating well how cyclic existence works,
May I train day and night in the principal path
Of the three precious higher trainings –
The means of attaining liberation.
Please bless me with the potential to always train like this.
[This is the path of the being of middle capacity.]


In dependence on this, I am able to attain only self-liberation.
As there is not one sentient being in all the six realms
Who has not been my mother or father,
I will turn away from this lower happiness
And generate the wish to fulfill their ultimate purposes.
By contemplating the path of equalizing and exchanging self for others,
I will generate the precious bodhichitta
And engage in the bodhisattvas’ actions of the six perfections.
Please bless me with the potential to train in this way.
[This is the common path of the being of higher capacity.]


Having trained like this in the common path,
I myself will not have aversion to experiencing
The sufferings of cyclic existence for a long time,
But by the force of extraordinary unbearable compassion for sentient beings,
May I enter the quick path of the Vajrayana.
By observing purely my vows and pledges even at the cost of my life,
May I quickly attain the unified state of Vajradhara
In one brief lifetime of this degenerate age.
Please bless me with the potential to attain this.
[This is the secret mantra vajra vehicle of the being of highest capacity.]

Theo: nalanda.batnha.org

13,714

Tự truyện: Bạn và Tôi (For Friend of friend)

Mình có một bạn. Bạn ấy nhiều năm lận đận đủ thứ nên vẫn chưa lập thành Gia thất. Gia chưa thành nhưng Thất chắc là nhiều vì như chim trời cá

1,099
TÔN GIÁO

TÔN GIÁO🌱 Mục tiêu của tôn giáo là điều phục chính bạn, chứ không phải phê phán những người khác.-- Dalai Lama🌱 Cầu nguyện không làm thay đổi đối tượng thiêng liêng

1,188
CẮT ĐỨT THAM MUỐN

Ít tham muốn có nghĩa là ít đau khổ THAM MUỐN LÀ ĐAU KHỔKHÔNG ĐUỔI THEO THAM MUỐN là thực hành Pháp; theo đuổi tham muốn là không thực hành Pháp. Sự

12,341
Ngài Lạt ma Dhakpa Tulku Rinpoche thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai

(GNO-Bình Dương): Sáng hôm  22-5, tại chùa Hội Khánh - Bình Dương, trong không khí hân hoan đón chào Phật đản PL 2554, Ban Trị sự Tỉnh hội đã cung đón ngài

13,916
Chùa Phước Hải - Long Thành, Đồng Nai

Tên thường gọi: Chùa Phước HảiChùa tọa lạc ở ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061.876839. Chùa thuộc Hệ phái Bắc tông. Từ Quốc lộ

2,160
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,208
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,655
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,544
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,314
Chùa Việt
Sách Đọc