Tin Tức (680)


CÓ HAY KHÔNG CÓ KHỞI TƯỞNG TRONG TÂM GIẢI THOÁT?

545

_Thưa thầy cho con hỏi câu hỏi thứ hai, người đã nhận ra cái đó rồi tâm còn khởi hay không khởi?
_Nó vẫn khởi, ngay cả một vị giải thoát như A La Hán vẫn khởi. Uống trà phải biết uống trà chớ, nếu bỏ thuốc ngứa trong này thì sao. Nó vẫn khởi, nó vẫn biết, muốn biết thì khởi chớ gì nữa, phải hông? Vấn đề là khởi làm sao, như hồi sáng tới giờ mình khởi nhiều rồi, không khởi là vô hòm rồi chớ gì nữa, phải hông? Lái xe vẫn khởi, đơn giản ngay khi thầy ngồi thầy nói đây thầy vẫn khởi. Chớ thầy không khởi, thầy nhập định thôi đừng có nói nữa. Nghe người ta nói trong này mình cũng khởi lên ông này nói, ông kia nói, khởi phân biệt rõ ràng vậy đó. Thành ra ngộ hay không ngộ gì cũng khởi cả.
Ngay như mình thấy như trong kinh Kim Cương, đức Phật tới giờ đi khất thực, rồi về rửa chân tay dùng bữa…rõ ràng tất cả những cái đó là có khởi hết. Không khởi, chẳng lẽ đợi ba giờ chiều mới khởi, như vậy qua ngọ là hết ăn rồi. Vậy là có khởi, nhưng vấn đề khởi làm sao cho an toàn, thành ra hồi nãy, vô đầu tiên thầy nói là có một cái không gian nó không thay đổi, và nó vô hạn, từ đó nó tiếp tục khởi lên.
Phần thứ hai cái khởi lên đó làm sao, chỉ trừ khi nhập thọ tưởng định, nên nhớ nhập thọ tưởng định nó vẫn còn si mê… cái vấn đề làm sao khởi mà an toàn, như hồi nãy thấy nóng anh cũng thấy nóng thầy cũng thấy nóng, anh cũng khởi lên, rồi xoay cái quạt qua, hai bên đều khởi, thì bây giờ làm sao khởi mà vẫn giải thoát. Đó, không cách gì mà không khởi.
Hồi nãy anh Lộc anh hỏi, chương trình mình thuyết pháp trao đổi với nhau sau đó là tụng kinh, bởi vì hôm nay là ngày của bà cụ, sau khi tụng kinh mình xuống mình dùng cơm. Thì tất cả những cái đó là khởi hết, nhưng mà khởi trong giải thoát hay khởi mà vô lượng phiền não sanh ra.
Thầy nói là bắt buộc phải khởi, dầu cả bậc thánh cũng phải khởi, thậm chí có những vị A La Hán cũng khởi để biết ngày mình sẽ nhập Niết bàn nữa. Không khởi ông không biết ngày, ông nhập Niết bàn bất tử rồi sao?

Thật sự ra mình biết rõ ràng cái không thay đổi, cái vô hạn đó. Cho tới một cái tầng nữa, là tất cả mọi khởi niệm của mình, khi nào nó xảy ra trong cái không biến đổi, vô hạn thì những ý tưởng của mình cũng là không biến đổi và vô hạn, và do đó tất cả ý tưởng của mình nó cũng giải thoát chính nó vì nó không biến đổi và vô hạn.
Cũng giống như cả mọi ly tách này đều làm bằng gốm, cái không biến đổi và vô hạn đó là gốm, hằng ngày mình tụng kinh đó là “Sắc tức thị không, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị” “sắc tức là không, không tức là sắc” sắc là gì, thọ tưởng hành thức là gì? Ý tưởng của mình là thọ tưởng hành thức chớ gì nữa, do dó thọ tưởng hành thức là giải thoát, mặc dầu có đó, nhưng có mà không có, mình vẫn còn mang cái thân này và thọ tưởng hành thức nhưng mà nó giải thoát bởi vì là không.
Thành ra khi mà cái không biến đổi không giới hạn đó mà mình chứng thực cho nó sâu nó trọn vẹn thì tất cả thọ tưởng hành thức đều không biến đổi và giải thoát. Không phải giải thoát là thấy không có gì đâu.
Tất cả tùm lum túa lua đây nhưng mà giải thoát, chớ mình đừng tưởng dẹp cái niệm đè nén nó là hết đâu.

Vấn đề là mình thấy nó khởi từ đâu, hiện diện ở đâu, tiêu diệt ở đâu, vì chỗ nó khởi chỗ nó có mặt chỗ nó tiêu diệt, ba chỗ đó đều là cái không biến đổi và vô hạn, cho nên nó sinh ra trong đó nó cũng là không biến đổi và vô hạn.

Đơn giản, tất cả sóng đều là nước, khi mình thật sự là đại dương thì mình thấy các sóng là đại dương. Còn bây giờ khoa học làm cho đại dương không nổi sóng có được không? Anh là đại dương thì mọi sóng đều là đại dương, còn mình ở nơi sóng thì nó dập mình te tua. Sóng nó là đại dương, cho nên sóng sinh ra nhưng nó tự giải thoát.
Thành ra vấn đề là tại sao cái ý tưởng có hay không không thành vấn đề. Sóng chính là đại dương, không còn vấn đề gì nữa.

Tánh Hải Kính ghi

545

Đạo sư Drupon Sonam Jophel Rinpoche viếng thăm Tây Tạng Tư - Bình Dương

Ngày 9-11, đạo sư Drupon Sonam Jophel Rinpoche (Tây Tạng) đã đến thuyết giảng với đạo tràng chùa Tây Tạng. Toàn thể đạo tràng hân hoan lắng nghe lời thuyết giảng của

14,519
QUÁN ĐẢNH VÀ TỰ QUÁN ĐẢNH

QUÁN ĐẢNH VÀ TỰ QUÁN ĐẢNH_Thưa thầy con hỏi tịnh hóa tâm mình thì đi quán đảnh hoặc thầy tổ cũng tịnh hóa, nhưng mà mình cứ nhờ cái trợ lực bên

2,159
QUANG MINH CỦA TÂM - DUDJOM DORJEE

QUANG MINH CỦA TÂM - DUDJOM DORJEEKhi chúng ta nhìn vào tâm ở trạng thái tự nhiên của nó, đặc trưng định tính đầu tiên mà chúng ta thấy là sự quang

785
Nghiên cứu siêu sóng thần 73.000 năm trước để dự báo tương lai

TTO- Bằng chứng về một trận siêu sóng thần cách đây 73.000 năm được các nhà khoa học phát hiện và họ e ngại siêu sóng thần có thể tái diễn trên

1,574
Người con mù của vua A-dục (Ashoka)

Người con mù của vua A-dục (Ashoka)Hai trăm năm sau ngày Phật Cồ-đàm nhập diệt, một viên tướng tên là A-dục (Ashoka) nắm quyền lãnh đạo Ấn Độ. Là một vị vua

19,595
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,205
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,652
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,541
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,307
Chùa Việt
Sách Đọc