Tin Tức (680)


BẢN TÁNH CỦA THAM SÂN SI

788

_Thầy giảng các tư tưởng nó bình đẳng và nó đồng bản chất, con thấy có người nhìn tư tưởng để tu tập, còn một người nhìn tư tưởng rồi cho qua. Có những người tu hành lâu, có ngồi thiền nhập định, nhưng mà qua một câu chuyện họ cũng nổi sân.
_Thầy nói cái bản tánh của những tư tưởng, chớ còn ông nào sân thì kệ ông chớ. Bản tánh của tham sân si, và bản tánh của thiện lành từ bi hỷ xả, đều cùng bản tánh, đó là bản tánh không có tư tưởng, bản tánh đó là vô niệm. Sân hay từ bi, cái đó chỉ là cái tướng còn tánh nó đồng một bản tánh, đơn giản vậy thôi. Còn ông nào sân si là ông tự đốt mình, ông cháy chớ không ai cháy.
Nhưng mà nên nhớ, bản chất của lửa tham, lửa sân, lửa si, bản chất của nó vốn thanh tịnh, trong kinh Lăng Nghiêm có nói, đất nước, gió lửa đều từ Như Lai Tạng ứng hiện toàn khắp pháp giới. Tánh lửa là đầy khắp pháp giới và bổn lai thanh tịnh, còn chỗ nào có đốt thì nó cháy ra, còn mình không đốt thì thôi, không nóng. Nhưng mà nó toàn khắp pháp giới đây là nói bản tánh, trong kinh Lăng Nghiêm có nói bản tánh của lửa chẳng phải nhân duyên chẳng phải tự nhiên, toàn khắp pháp giới bổn lai thanh tịnh gì đó. Đó chính là Như Lai Tạng. Mình thấy tánh tham sân si là Như Lai Tạng mình mới giải thoát được chớ, còn mình thấy thằng cha đó sân dữ quá rồi mình sống với thằng sân này thì đó là địa ngục rồi, phải hông?
Làm sao cho thế gian này hết sân đi. Không có bao giờ hết được, anh phải làm sao anh thấy cái bản tánh của sân thanh tịnh, chớ thế gian này làm sao hết sân được? Anh phải thấy cái bản tánh của nó, anh phải thấy cái tâm bình đẳng của nó, thì nó chấm dứt mọi sự, còn ngoài ra là không có cách gì hết.
Anh muốn cho thế giới này hết sân, anh lập ra cả tỷ nhà tù nhốt hết tụi sân vô thi cũng không hết.
Thí dụ, Dương thấy thầy nổi sân lên, Dương chạy theo cái sân của thầy, chạy theo cái hình tướng sân của thầy, rồi Dương nói, à sao mà thế gian này nó đau buồn đến như vậy, con người sân nhiều quá, ông tu bao nhiêu năm rồi cũng sân như vậy! Nếu như Dương thấy cái bản tánh của cái sân đó là thanh tịnh, bởi vì cái sân đó nó khởi xuất từ cái nền tảng là Như Lai Tạng, từ cái tánh Không, từ cái Tánh Như, từ cái Như Thị, cho nên nó cũng như thị thôi. Thì mình đâu còn gì để nói nữa. Còn không, người ta đã phân biệt rồi mình còn thêm phân biệt, mình nhảy vô mình phân biệt tiếp nữa, mình vô cái trò chiến tranh này cho nó bùng nổ thêm.
Có sự phân biệt này là gì? Bởi vì cái tôi của mình nó còn nằm trong đó. Anh không có cái tôi, anh đâu có phân biệt đâu. Ai sân thì cứ sân thôi. Anh bắt con chó phải gáy như con gà, nó gáy không được anh nổi sân lên là sao? Chó thì phải sủa gà thì phải kêu, người thì phải nói, vậy thôi, chớ đâu phải bắt buộc thế này thế nọ, bắt không được thì nổi sân lên.
Người đó không có ý muốn gì hết, nên nhớ anh có ý muốn là anh bắt đầu sanh sự phân biệt trong đó rồi. Bảy tỷ người trên trái đất này có bảy tỷ ý muốn cho nên đánh lộn nhau liên tục.
Thấy tất cả bản chất tham sân si đó đều từ một cái nền tảng mà ra, như vậy anh mới cứu chữa cho thế gian được. Còn anh cứu chữa thế gian này trên cái hình tướng, ai làm bậy bỏ tù, ai làm bậy bỏ tù, thì cả thế gian này toàn nhà tù thôi, và ngay mấy thằng cha bắt người ta nhốt, nó cũng ở tù nữa, nó cũng có tội lỗi.
Thành ra không thấy kinh Duy Ma Cật nói: “Tội tánh vốn không” hả?
Ở đời này anh mong hết người tội lỗi thì anh khổ, khổ điên cuồng, cùng lắm khổ anh chịu không nổi, anh nói tôi chịu đóng đinh hy sinh vì nhân loại bởi vì thấy nó khổ quá, phải đóng đinh thôi!

Anh phải thấy khổ kiểu nào nó cũng bình đẳng trong đó.

Khổ chỉ là cái hiện tướng của cái bình đẳng đó thôi. Hiện tướng đó, hiện tướng tùy theo nghiệp của nó thôi, nhưng mà cái bản chất của nó là không khổ, là Như Lai Tạng là Tánh Không.
Tánh Hải Kính ghi

788

TẤT CẢ CHÚNG SANH NGHIỆP QUẢ BÌNH ĐẲNG THANH TỊNH

Tu hành là vậy, có những cái chuyện mình làm mình không hiểu đâu, nhưng mà lần lần mình sẽ thấy. Thành ra nó cụ thể lắm, chớ không phải tu hành

761
Chùa Thiên Thai - Bà Rịa, Vũng Tàu

Chùa Thiên Thai Tên thường gọi: Thiên Thai. Địa chỉ: Xã Tam An, huyện Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 064 869338. Chùa toạ lạc ở xã Tam An, huyện Long Đất, tỉnh

1,676
TỰ HOÀN THIỆN BẢN THÂN

1. Thế Nào Là Tự Nhận Thức Về Bản Thân?- Tự nhận thức về bản thân là biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm

861
Đức Dalai Lama sẽ đến thăm Nga

Đức Dalai Lama sẽ đến thăm Nga với tư cách nhà lãnh đạo Phật giáo (Himachal Pradesh, Ấn Độ): Ngày 5-6, ngài Alexander Kadakin, Đại sứ Nga tại Ấn Độ cho hay,

16,378
NỀN TẢNG CON ĐƯỜNG VÀ QUẢ

Bữa nay mình học đề tài là: nền tảng, con đường, và quả, là cách phân chia của Ấn Độ. Bên Trung Hoa phân chia là: cảnh, hạnh, quả.Cái nền tảng là

502
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,162
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,594
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,501
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,267
Chùa Việt
Sách Đọc