Tin Tức (680)


BẢN TÂM TỰ NHIÊN LÀ ĐỒNG THỂ ĐẠI BI

585

_Thưa thầy, thầy dạy là mình phải nhận biết được tâm tự nhiên, rồi tỉnh giác, thì cái ngữ cảnh tỉnh giác lúc này là chỉ nhớ lại cái mình đã nhận biết thôi phải hông thầy, nhớ lại thì tâm tự nhiên nó hiện diện đầy đủ?
_Thì khi nào mình mà chánh niệm tỉnh giác, mình có quên nữa thì mình chánh niệm tỉnh giác thì cái đó nó hiện tiền, giống như là khi nào mình bật đèn lên thì nó sáng. Rồi lần lần đi sâu hơn, thí dụ như kinh Pháp Hoa nói khai thị ngộ nhập, ngộ là biết nó rồi, nhưng chưa sâu, phải nhập nhập nhập; cho tới khi mà nó thấm vô trong da trong thịt mình, trong từng tế bào của mình, nói điều gì nó cũng bay cái mùi đó hết.
Thí dụ uống rượu, nhiều ông bây giờ có nín hơi, mình ngồi gần ông nó cũng bốc ra mùi rượu, tôi cũng biết là ông có uống rượu. Nó thấm vô trong toàn bộ con người mình, và khi mình thấm như vậy mình mới hiểu được nó giàu là thế nào. Đức Quán Âm ngàn mắt ngàn tai là ngài giàu, nghĩa là ngài ở khắp hết. Cái tâm tự nhiên ở khắp, khi mình thâm nhập cái tâm tự nhiên đó nó cũng ở khắp, như vậy mới giàu, mới đồng thể đại bi. Đồng thể. Thành ra giàu là vậy đó, chớ còn mình cứ nhốt vô trong cái tôi của mình làm sao mình giàu được.
Mình rút vô trong cái vỏ ốc của mình, mình không biết mình là cả đại dương là mình giàu lắm, tất cả những làn sóng, dầu tốt dầu xấu, dầu dơ dầu sạch cũng là của mình, là chính mình hết, chớ đừng có tưởng là mấy người tu là không giàu đâu. Nó giàu lắm bởi vì tất cả những thứ gì trên đời này đều là của nó hết, nó là tâm tự nhiên, mà tâm tự nhiên nó thâm nhập vô tất cả mọi sự, trong tất cả mọi chúng sanh, trong tất cả mọi ông Thánh nữa. Cho nên là nó sở hữu tất cả, nhưng mà nó không dính dáng gì hết, nó không dính dáng gì hết nhưng mà nó lại sở hữu tất cả. Thành ra thường thường mình bị nhốt vô một cái thân, một cái thân nhỏ quá mình cứ tưởng là… Cái tôi và cái của tôi mình nó nhỏ quá, chớ thật ra một người mà đạt tới cái tâm tự nhiên đó là nó ngàn mắt ngàn tai.
Tất cả những bà vợ trên đời này là vợ của tôi hết, tất cả những người chồng ở trên đời này đều là chồng của tôi hết. Tất cả những đứa con nào ở trên đời này đều là con của tôi hết. Và tất cả những người cha ở trên đời đều là cha của tôi hết, thì như vậy nó mới giàu chớ, phải hông? Và tất cả những ông Thánh nào đang tu hay không tu, ông nào đang tu ngon lành cỡ nào cũng đều là tôi hết, như vậy nó mới giàu, còn mình cùng lắm có được một ông chồng một bà vợ với hai ba đứa con thôi mình cho là giàu lắm, cũng không phải nữa.
Đó nó gọi là đồng thể đại bi.
Tôi phục vụ cho tất cả mọi bà ở trên đời này, y như một ông chồng phục vụ cho một bà vợ vậy đó; và tôi phục vụ cho mọi ông y như một bà vợ phục vụ cho một ông chồng vậy đó, và tất cả những đứa con này tôi phục vụ cho những đứa con này y như là phục vụ cho đứa con của mình; cho nên Krisnamurty có nói vậy đó: tôi là tất cả cuộc đời này, nhưng mà tôi không là gì cả, bởi vì như hồi nãy nói là như hư không vậy, phải hông? Thì hư không nó thâm nhập vô tất cả hết, cho nên tất cả là của nó hết nhưng mà nó không dính dáng với cái gì, đơn giản vậy thôi. Thầy hay nói là đức Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tai là vậy, chỗ nào cũng có ngài hết, chỗ nào cũng của ngài hết, ngài cũng cầm cũng nắm hết.
Cho nên những vị đó là: ai ăn đâu bên Mỹ cũng là tui ăn, ai nằm trong bệnh viện cũng là tui nằm. Nó là tất cả nhưng mà nó không dính dáng với cái gì hết, bởi vì không là gì cả nó mới là tất cả được.
Phật giáo nó đi tới những nghịch lý mà mình thấy vậy. Nó nghịch lý: “Là tất cả nhưng không là gì hết”, thì cái đó Phật giáo gọi là Chân Không Diệu Hữu. Có thì có tất cả nhưng mà nó vẫn Chân Không, Không là không có cái gì hết, Chân Không mà nhưng mà nó có tất cả. Tất cả cái gì kỳ diệu của đời này nó đều có hết, thì tu như vậy mới đáng tu chớ, còn bây giờ bữa đó thầy nói với cô nào đó, có cô gì đó ở đây hông? Cô Hà.
_Dạ, thưa thầy.
_Hồi đó thầy nói với Hà là thầy giàu hơn Bill Gates phải hông?
_Dạ, thưa thầy.
_Nhưng mà Hà không hiểu, nếu tính số tiền năm ba ngàn thì thầy không bằng một phần tỷ của ông nữa, nhưng mà thầy giàu là bởi vì tất cả những cái này là của thầy.
Khi mình thật sự là một hành giả thì ai đang đi trên đường của người đó cũng là mình đang đi, thành ra hành giả là ai đi chậm thì tôi cũng đi chậm, ai đi nhanh thì tôi cũng đi nhanh, nhưng thiệt sự ra tôi hỏng có đi.
_Thầy nói khó hiểu quá! (Mọi người đều cười)
_Cái đó là khó hiểu nhưng sự thật nó là vậy, sự thật như Bill Gates sáng ông ăn gì sự thật nó kể ra thiệt ra mình không thể tưởng tượng nổi, phải hông? Bởi vì không có gì là khó hiểu hết, cái mà hồi xưa gọi là đồng thể đại bi đó. Đại bi nhưng mà nó đồng một thể chớ không phải tôi bi với ai mà tôi không bi với ông này, mà nó đồng thể hết; cho nên ai khổ thì tôi khổ, ai sướng thì tôi sướng vậy thôi.
_Thưa thầy sáng này Bill Gates cũng ăn chay đó.
_À, vậy đó hả, nhưng mà ông ăn chay thì đó là chuyện của ông còn thầy cũng có ăn mặn nữa, chúng sanh ăn mặn thì thầy cũng ăn mặn. (Mọi người đều cười)
Mình là tất cả, cho nên ai ở tù bị giam thì mình cũng tội lỗi bị giam, chớ mình không có ngăn cách với một thành phần nào hết, mình hoàn toàn không đảng phái không giai cấp,
_Mình có phải là vô sản không ạ?
_ Đó, vô sản nhưng mà rất giàu có, thành ra tu hành là nó khôn lắm chớ đừng có tưởng con đường Phật giáo là dạy cho mấy anh dỡ dỡ đâu. Nó khôn lắm, tất cả những đỉnh cao gì nó đều thâu tóm vô hết, thì nó là vậy đó.
Ai không muốn giàu? mà giàu theo cái lối vật chất thì mình giàu lắm cỡ như Bill Gates, cũng có một cái miệng như mình thôi mà ngày cùng lắm ăn gắp ba mình thôi chớ ăn gắp năm mình chắc chết. Ông có giàu hàng trăm chiếc xe đi nữa, thì ông đi cũng một lần một chiếc xe thôi. Trong khi đó mình hành cái Đại thừa là chiếc xe này nó lớn cho nên là nó ngốn tất cả các loại xe trên thế gian này hết. Đi một lần tất cả xe trên thế gian này đó là Đại thừa.
Bởi vì cái gì hồi nãy nói Bản tâm tự nhiên, nó trùm khắp hết, khi mà mình đạt tới nó là nó trùm khắp hết.
_Thầy, trưa hồi hôm qua thầy có dạy, cái bản tâm tự nhiên nó có ba cái tính chất đó thầy, thầy mới nói tới hai thầy chỉ dẫn cho tụi con cái còn lại.
_Thì để từ từ, bản tâm này nó suốt cả … lận mà. Ngày hôm qua là tính chất thứ nhất, tính chất thứ nhì là mình thấy chưa êm rồi, tính chất thứ ba nữa nói sao được?
Tính chất thứ ba là vậy đó, là giàu có khắp hết. Nên nhớ là trong kinh Lăng Nghiêm hay nói khắp cả, toàn khắp đó, Như Lai Tạng là toàn khắp, phải hông? Mình đạt tới cái đó thì mình sẽ thấy là mình toàn khắp, mà do đó nó không còn phân biệt phân cách nào giữa mình với người khác nữa.
Như một giọt nước trong đại dương nó không ngăn cách với đại dương nữa, do đó một giọt nước trong đại dương đó chính là đại dương, không còn ngăn cách nữa.
_Rồi bây giờ Hồng lớn này nè, thấy thầy nói vậy có gì chướng tai hông? Hay là ông khùng khùng, sáng giờ ông uống trà nhiều quá rồi ông…
_Dạ, lời thầy dạy có nhiều cái con chưa hiểu được nhưng mà con cũng nghĩ là thầy nói đúng. (Mọi người đều cười)
_Cái chuyện này nó không có đúng sai, sự thật nó là như vậy đó, bởi vậy, mình thấy mình đánh chuông là: Nam Mô thiên bá ức hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khi mà mình đã biết thật sự là đức Thích Ca như thế nào thì mình thấy tất cả đều là thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy tất cả đều là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lúc đó mình niệm một niệm, một tiếng đó thôi cả tỷ người là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng qua là nó giả dạng làm chúng sanh vậy thôi.
_Thầy nói mấy câu, sâu quá thầy!
_Thành ra thấy Nam Mô thanh tịnh Tỳ Lô Gía Na Phật. Thanh tịnh là cái mà mình gọi là bản tâm tự nhiên đó, là nó thanh tịnh toàn khắp hết, tất cả mình đều là hóa thân của Pháp thân Tỳ Lô Gía Na hết, phải hông? Cái đó là cái nền tảng nó sanh ra tất cả thì mình là hóa thân của Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Gía Na Phật chớ gì nữa. Mà hóa thân ra dầu có dơ có sạch có bê bối hay là có tệ lắm thì cũng là hóa thân của Pháp thân Tỳ Lô Gía Na đó thôi.
Mình là thiên bá ức hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, còn ông nào muốn giả dạng để khổ thì cứ giả dạng tiếp đi. Nếu không đóng kịch, ai cũng như đức Di Lặc hết thì làm sao mà vở kịch nó hoàn hảo được, phải có khổ, giả bộ khổ chớ. Mà Long có tin là giả bộ không?
_Dạ tin.
_Anh là hóa thân của Thanh Tịnh Tỳ Lô Gía Na Phật mà; chẳng qua anh giả bộ vậy thôi, giả bộ điêu tàn cho chúng sanh thấy nó biết mặt.
Bởi vậy mình đừng có coi thường mấy cái tụng kinh là vậy, trong đó nói nhiều cái ghê gớm lắm mà chẳng qua mình không kham nổi nó thôi chớ mình kham nổi mình thấy kinh khủng lắm.
Bởi vì thầy đã hỏi ông nào thật tình khai báo là đưa ra cái đề tài này, mình mới để cho ông nói, rồi mình mới nói được chớ còn thầy thấy không có tác giả thì thầy cũng lơ luôn, thì đó chính là đời sống chân thật là vậy, Như Lai Tạng toàn khắp đồ gì đó, đó là đất nước lửa gió, trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ, cái đoạn là sao đó: Như Lai Tạng chẳng phải là gì gì đó phải hông? Chẳng phải là Tứ Đế, chẳng phải là Sáu Ba la mật, chẳng phải là gì gì đó, nó nói một chập ra hết; rồi sau đó nó tức là.
“Chẳng phải” với “tức là” chỉ cần học chừng đó là đủ rồi, mình chẳng phải là gì hết, nhưng mà mình tức là.
_Có chữ “lìa” với chữ “tức” hà.
_Ờ.

Tánh Hải Kính ghi

585

Bồ Tát Hạnh - DALAI LAMA

Bồ Tát HạnhPosted on Tháng Chín 11, 2017 Mặc dù chỉ riêng một mình sự phát khởi về phương diện ước nguyện của Bồ đề tâm thì rất đáng kể, nhưng chỉ có một thiện hạnh không thôi thì tự nó sẽ không hoàn thành được mục đíchthành

843
Thư của Đức Đạt Lai Lạt Ma về đại dịch Coronavirus

THE DALAI LAMA30 tháng 3 năm 2020Các anh chị em thân mến của tôi, tôi đang viết những lời này để đáp lại các khẩn cầu tha thiết từ nhiều người trên

907
GIẢI NGHIỆP

_Thưa thầy, thầy giảng nãy giờ đó thầy, con cũng có một ý muốn hỏi thầy. Dường như con thấy cái nghiệp của mình hay cái nghiệp của mọi người sao mà

614
Ăn uống gì có thể đẩy lùi bệnh Gút (Gout)

BỆNH GOUTBệnh gout là gì?  Bệnh gout là 1 dạng viêm khớp thể hiện qua những cơn đau, sưng khớp. điểm đặc thù là đau nhức, sưng, đỏ, và nóng cũng như cứng

17,493
NGƯỜI CHUYÊN NGHIỆP - SHIRATORI HARUHIKO

Shiratori Haruhiko ông sinh ra tại thành phố Aomori, học khoa Triết học, Tôn giáo và Văn học tại Trường Đại học Tự do Berlin, Đức. Trong cuốn sách này, ông đã

855
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,205
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,652
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,541
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,307
Chùa Việt
Sách Đọc