Bài Viết (701)


Lời Khuyên Bất Bộ Phái - Dalai Lama XIV

19,929

 

Lời Khuyên Bất Bộ Phái

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma Đời thứ 14 (Dòng Truyền thừa Gelugpa)

 

Lời Khuyên Của Đức Đạt Lai Lạt Ma Trong Tâm Niệm


 

"Như quý vị biết, tôi luôn luôn cổ suý tinh thần bất bộ phái, không phải chỉ riêng đối với các truyền thống khác nhau trong Phật Giáo Tây Tạng mà còn đối với cả các truyền thống tôn giáo khác nữa; điều này thì đến nay nhiều người cũng đã biết.

 

Đặc biệt đối với bốn truyền thống tu tập của Phật Giáo Tây-Tạng, cá nhân tôi đã thọ nhận nhiều giáo pháp từ các dòng truyền thừa Gelugpa, Nyingma, Sakya và Kagyu. Nên đây chính là phương thức tu tập của tôi.

 

Truyền thống [bất bộ phái] này đã từng hiện diện trên đất nước Tây Tạng giữa những vị đại sư với nhau, và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay, tinh thần bất bộ phái (non-sectarian) thật vô cùng quan trọng, và đây chính là một phong tục Tây Tạng tốt lành nhất để chúng ta noi theo. Hơn nữa, truyền thống Phật Giáo Tây Tạng bao gồm tất cả ba Thừa:

Nguyên Thủy, Đại Thừa và Kim Cang Thừa. Giới luật của truyền thống Nguyên Thủy và những giáo lý Bồ Tát Đạo của Đại Thừa là nền tảng tu tập cho những ai muốn bước chân trên con đường Kim Cang Thừa chân chính."

 

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma đời thứ 14 (dòng truyền thừa Gelugpa)

Theo: Tây Phương Tịnh Độ

19,929

Đối diện với chính mình - Chogyam Trungpa

Biết lắng nghe sự thật, biết quan tâm khám phá chính mình, và ưa thiền định, và ưa vui thiền định, người đó tôi gọi là một chiến sĩ.Có nhiều trường hợp

700
TRAU DỒI BỒ ĐỀ TÂM - GAMPOPA

Hai mươi hai tương tự này xếp từ nguyện vọng thành tâm cho đến chứng ngộ Pháp thân. Hơn nữa, chúng sẽ được kể ra theo năm con đường.🍀 (1) Mong muốn

644
Tìm hiểu Tính Không - Lama Yeshe Rinpoche

Tìm hiểu Tính KhôngTại sao thực hành phương pháp nội qui y của mật tông quá khó? Tại vì nó được hoàn thành bởi tâm, ở trong tâm. Để bắt đầu công

951
48 Pháp niệm Phật – Diệu Không Đại Sư - Dịch giả: Sa Môn Thích Tịnh Lạc

48 Pháp Niệm Phật Tác giả: Diệu Không Đại Sư (Giang Đô Trịnh Vi Am) Dịch giả: Sa Môn Thích Tịnh Lạc CHỈ MỤC Kệ khai chuỗi

19,278
TRÍ HUỆ - KHANGSER RINPOCHE

Trong đạo phật, tánh không là bản tánh rốt ráo của mọi sự vật hiện tượng. Chính vì vậy, đức Phật đã dạy rằng liễu ngộ tánh không chính là con đường

703
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,205
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,652
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,541
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,307
Chùa Việt
Sách Đọc