Tin Tức (680)


Tính thiêng liêng

20,688

Tính thiêng liêng

image
Không những người ta luôn luôn hướng đến cái thiêng liêng, cái bí ẩn, cái Chân Thiện Mỹ như người ta vẫn hình dung trong đầu, mà người ta còn kính trọng, cho một người nào đó những giá trị cao nhất, rằng người đó đã nắm giữ phần nào cái bí ẩn, cái thiêng liêng, cái siêu việt.

 

Những cuộc chiến tranh thế giới, bom nguyên tử, nạn diệt chủng, trái đất bị hư hoại, đời sống con người bị khủng hoảng vì không có hướng đi tinh thần, vì ma tuý, vì tự do tình dục, vì bạo lực, khủng bố... Tất cả đều vì con người đã đánh mất tính thiêng liêng của chính mình, của thế giới, đồng loại, và như vậy cuộc đời đã biến thành sa mạc...

Những vấn nạn xã hội, suy cho thấu đáo đều bắt nguồn từ sự đánh mất tính thiêng liêng, coi mọi sự là phàm tục, tầm thường trong tương giao với người khác, với thiên nhiên và với chính mình. Tai nạn giao thông luôn ở mức cao, phần nhiều do coi thường sinh mạng người khác. Nạn ma túy gia tăng, do coi thường thân tâm của mình. Sống chung trước hôn nhân và nạo phá thai cũng do coi thường thân tâm của mình, của người khác và của đứa con đáng lẽ phải được ra đời. Môi trường bị hư hoại, do thái độ coi thường thiên nhiên. Chúng ta có thể kể ra nhiều nữa những nguyên nhân và hậu quả xã hội tương tự như thế.

Nếu chỉ nói về thân chứ chưa nói về tâm của con người, thì “thân thể mỗi người có từ 40 đến 60 ngàn tỷ tế bào, nghĩa là nhiều hơn 10 ngàn lần dân số thế giới hiện nay. Những tế bào này được cấu tạo bởi 6 triệu tỷ tỷ phân tử, nhiều hơn 60 lần số tinh tú trong vũ trụ được biết đến cho tới bây giờ. Những phân tử lại được tạo thành từ 1 tỷ tỷ nguyên tử, tương đương với số tinh tú trong 10 ngàn vũ trụ như vũ trụ hiện thời của chúng ta. Nói tóm lại, đứng ở góc độ phân tử và nguyên tử, con người về mặt thể xác còn lớn hơn vũ trụ. Thế nên người xưa mới nói, mỗi con người là một tiểu vũ trụ.

Chúng ta đã nghe những nhà thiên văn học kể rằng, khi nhìn vào vũ trụ và thấy được các hành tinh, họ đều sửng sốt: không những vì số lượng quá lớn (hằng hà sa số), mà còn vì tính chất trật tự, điều hòa, phong phú và đẹp đẽ của chúng. Cho nên hầu như ai cũng có một cảm thức thiêng liêng về vũ trụ. Ở bất cứ ngành nào, nơi đỉnh cao của nó, người ta đều có một cảm thức thiêng liêng, một ước mơ vô thức về cái gì đó tuyệt đối trong ngành của mình. Một họa sĩ nếu không tin có một cái đẹp siêu việt vĩnh cữu mà mình đang dần dần tiếp cận sẽ không sáng tác được. Một nhà toán học nếu không tin có một trật tự thiêng liêng nào đó, nói theo ngôn ngữ của Kant, một trật tự “siêu nghiệm”, thì không còn hứng thú theo đuổi toán học. Và những nhà chính trị trên khắp thế giới, kể cả những tay cơ hội chủ nghĩa, bao giờ cũng viện dẫn đến những yếu tố thiêng liêng: tổ quốc, nhân dân, tiến bộ… Nói về điều mà chúng ta gọi là tính thiêng liêng ở đây, Einstein phát biểu: “Cái đẹp đẽ nhất mà chúng ta trải nghiệm là cái bí ẩn. Đó là cảm thức nền tảng trong cái nôi của nghệ thuật và khoa học chân chính. Người nào không biết đến nó, không còn khả năng ngạc nhiên hay kinh ngạc, người đó coi như đã chết, đã tắt ngọn lửa sống trong mình” (Thế giới như tôi nhìn thấy, 1930).

Không những người ta luôn luôn hướng đến cái thiêng liêng, cái bí ẩn, cái Chân Thiện Mỹ như người ta vẫn hình dung trong đầu, mà người ta còn kính trọng, cho một người nào đó những giá trị cao nhất, rằng người đó đã nắm giữ phần nào cái bí ẩn, cái thiêng liêng, cái siêu việt. Do đó mà có những từ ngữ như: vĩ nhân, vĩ đại, hiền nhân, thánh nhân... Chúng ta kính mến Einstein, bởi vì ông đã biết được phần nào cái bí ẩn của vũ trụ, và bởi vì nhân cách của ông đối với thế giới. Chúng ta kính trọng Trần Nhân Tông, bởi vì nhà vua có một phẩm chất siêu việt, vượt khỏi con người bình thường trong nhiều lĩnh vực, trí tuệ, đạo đức, tài năng, ý nguyện… Sự vượt khỏi con người bình thường này là sự hoàn thiện những tính cách, những khả năng của con người. Khi một người đã hoàn thiện những tính cách, những khả năng tiềm ẩn trong con người bình thường của mình, thì người đó được xem là có tính thiêng liêng, một bậc thánh.

Đạo Phật là con đường rộng rãi đưa con người đến chỗ hoàn thiện chính mình, và sự hoàn thiện này là một sự hoàn thiện hướng thượng. Ví dụ con người bình thường chúng ta đều xem một hành động hy sinh của một người vì một mục tiêu cao cả (cứu người, giúp người vì sự tiến bộ của đất nước…) là thiêng liêng. Như vậy, một người theo hạnh Bồ tát hy sinh mình cho sự tiến bộ thân và tâm của rất nhiều người, hẳn người ấy phải có phẩm tính siêu việt, thiêng liêng.

Chỉ nói về một mặt, cái nhìn của đạo Phật về thế giới, về con người, chúng ta thấy cái nhìn ấy mang tính thiêng liêng. Kinh Duy Ma Cật có đoạn:

“Ngài Xá Lợi Phất nói: "Tôi thấy cõi này toàn là gò đống, hầm hố, gai góc, sỏi đá, núi non, đầy những cái dơ bẩn, xấu xa".

Loa Kế Phạm Vương trả lời: "Bồ tát đối với tất cả chúng sinh, thảy đều bình đẳng. Tâm sâu thẳm thanh tịnh, y nơi trí tuệ Phật liền thấy cõi Phật này là thanh tịnh…".

Đức Phật nói: "Như vậy, Xá Lợi Phất! Nếu tâm người thanh tịnh liền thấy cõi này thanh tịnh, liền thấy cõi này đầy đủ phẩm tính trang nghiêm".

Với tâm thanh tịnh, thế giới này trở lại nguyên trạng của nó là thanh tịnh, trang nghiêm, kỳ diệu, bất khả tư nghì…, mà ở đây chúng ta gọi là thiêng liêng. Thiền sự Thiền Lão đời Lý, khi trả lời vua Lý Thái Tông, đã nói lên điều chứng nghiệm như sau:

Trúc biếc mai vàng đâu ngoại cảnh
Trăng trong mây bạc lộ toàn chân.

Với người khác cũng thế, Bồ tát Thường Bất Khinh (một tiền thân của Phật Thích Ca), khi bị đám đông chọc ghẹo, đánh đập, chửi rủa, đã nói với họ: “Tôi không dám khinh thường các người, bởi vì các người sẽ thành Phật”. Việc này có thể hiểu sơ lược là: mỗi người đều có hạt giống Phật tánh mà khi triển khai ra, nó sẽ thành cái thiêng liêng tối hậu, và một người như vậy là một vị Phật.

Khi đã nhìn thấy thế giới và người khác trong thực tướng là thanh tịnh trang nghiêm, con người hết khát khao từng sự vật riêng biệt, hết khát khao và thù hận khi chạy theo ảo ảnh của mình. Trái lại, con người càng khát khao bao nhiêu thì thế giới càng biến thành sa mạc bấy nhiêu. Khi con người hoàn thiện chính mình thì sẽ thấy thế giới và con người là thiêng liêng. Bước đầu căn bản của công cuộc thiêng liêng hóa này (mà thuật ngữ Phật giáo gọi là trang nghiêm tịnh độ) là sự tôn trọng: tôn trọng thế giới, tôn trọng con người và tôn trọng chính mình. Đây là ý nghĩa giới luật của đạo Phật.

Vào thế kỷ XIX, Nietzsche đã nói một câu đầy tiên tri đối với thế giới: “Sa mạc đang lan dần”. Sa mạc là chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa toàn trị của vật chất trong chính trị, kinh tế và xã hội, và bây giờ về phương diện triết học, là chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại. Về mặt cụ thể, ai cũng thấy những cuộc chiến tranh thế giới, bom nguyên tử, nạn diệt chủng, trái đất bị hư hoại, đời sống con người bị khủng hoảng vì không có hướng đi tinh thần, vì ma tuý, vì tự do tình dục, vì bạo lực, khủng bố... Tất cả đều vì con người đã đánh mất tính thiêng liêng của chính mình, của thế giới, đồng loại, và như vậy cuộc đời đã biến thành sa mạc. Trong tình hình đó, một trong những chủ đề chính của đạo Phật là giúp đỡ con người phục hồi lại tính thiêng liêng của mình. Giúp con người khám phá lại tính thiêng liêng của chính mình của thế giới và của nhân loại, đó là sứ mệnh thiêng liêng của đạo Phật trong thời hiện đại. Đạo Phật dễ dàng thâm nhập và phát triển ở Tây phương cũng vì nó đã làm được điều đó: trả lại, bằng lý thuyết và thực hành, tính thiêng liêng của con người, của người khác và của thế giới.

“Cái đẹp đẽ nhất mà chúng ta trải nghiệm là cái bí ẩn. Đó là cảm thức nền tảng trong cái nôi của nghệ thuật và khoa học chân chính. Người nào không biết đến nó, không còn khả năng ngạc nhiên hay kinh ngạc, người đó coi như đã chết, đã tắt ngọn lửa sống trong mình”.
Einstein

 

Nguyễn Thế Đăng

Theo: Đạo Phật Ngày nay

20,688

MỘT CUỘC ĐỜI TỐT ĐẸP

MỘT CUỘC ĐỜI TỐT ĐẸPTrong khóa nhập thất Hayagriva Tối Mật tại Viện Vajrapani, Tháng Chín, Tháng Mười năm 1997, Lama Zopa Rinpoche đã ban cho các đệ tử lời khuyên dạy

20,302
THẦY VÀ ĐỆ TỬ - GARCHEN RINPOCHE

“Khi con có tâm chí thành, chí tínthì không quan trọng ai là Guru của con.”“Bổn sư bên ngoài chỉ là minh họacủa tâm giác ngộ bên trong ta.”🍀 Hỏi: Con đã

997
Katherine CỨU SỐNG HÀNG TRIỆU TRẺ EM KHỎI CĂN BỆNH SỐT RÉT TỪ LÚC 5 TUỔI

5 tuổi, Katherine đã có thể tự gây dựng nên quỹ riêng nhằm hỗ trợ trẻ em Châu Phi chống lại căn bệnh sốt rét quái ác, cô bé Katherine khiến hàng

699
Nepal gửi di vật của Đức Phật đến Sri Lanka

Kathmandu, Nepal – Ngày 25-6, Chính phủ Nepal đã quyết định cung cấp tượng, các bản sao và hình ảnh liên quan đến Đức Phật Thích Ca cho Bảo tàng Phật giáo

21,693
Xá Lợi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Xá Lợi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Một Thánh vật thần bíThanh Như dịch (Theo Giacngo Online)  Tất cả các bạn sau khi chiêm ngưỡng Thánh vật Phật Tổ, nên niệm

18,593
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,167
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,608
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,505
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc