Tin Tức (680)


ÔNG CHỦ THƯỜNG HIỆN DIỆN

487

Chủ thì có sẵn nhưng mà tại sao mình không tin, cái khó là vậy đó, nó không thường ở với mình, trong một chớp nhoáng là mình trở thành khách liền chớ đâu có ông chủ. Mà giờ mình biết rõ ràng là trước khi nhìn thì cũng là ông chủ, phải hông? Đang khi nhìn nó cũng là ông chủ, và khi không nhìn nữa đó cũng là ông chủ. Luôn luôn thường hằng thường trực như vậy, sỡ dĩ mình vậy là bởi vì mình chưa tin ông chủ này nhiều lắm đâu. Tin ba thằng khách nhiều, thành ra mình chới với liền. nó đi cái rồi mình chới với. Chớ mình thấy rất rõ ràng phải hông? Trước khi nói đó là ông chủ, đang nói đó cũng là ông chủ, và sau khi không nói nữa đó cũng là ông chủ. Luôn luôn thường trực hiện diện, thành ra thầy nói rồi trong cuộc đời mình mình thể nghiệm, mình kinh nghiệm các trạng thái là: trạng thái thức, trạng thái ngủ, trạng thái thiền định, và cuối cùng là trạng thái chết là vào trung ấm, thì bốn trạng thái đó chung qui đều gom về ông chủ hết.
Mà mình là ông chủ thì bốn trạng thái đó nó chỉ là trạng thái ở bên ngoài thôi. Khi nào đổi qua trạng thái khác mình vẫn chịu được.
Mình cứ thể nghiệm đi, đời người chỉ có bốn trạng thái đó thôi. Mình thấy luôn luôn tiềm ẩn dưới mỗi trạng thái là có một ông chủ ở đó. Nếu như mình nói một cách lý luận hơn nữa là bốn trạng thái đó đều do duyên sanh. Do nhiều duyên hợp lại. Nhưng mà cái nền tảng cho mỗi cái duyên sanh đó chính là ông chủ, chính là tánh Không. Bốn trạng thái đó là do duyên sanh, như ngồi đây thì đây là một cảnh giới thức nhưng mà do nhiều duyên hợp lại, phải hông? Nhưng mà cái gì nằm dưới những cái duyên đó? Chính là ông chủ, rồi chút nữa đi ngủ, cái duyên sanh khác nữa nhưng mà cái gì nằm dưới cái ngủ đó, cũng là ông chủ, thiền định, thiền định cũng là một trạng thái im lặng của tâm thức thôi nhưng mà cái gì làm nền tảng cho cái thiền định, đó chính là ông chủ. Và lúc nào chết đi vào trung ấm hay là tịnh quang con gặp tịnh quang mẹ gì đó, thì cũng luôn luôn có ông chủ ở đó, thì mình cứ sống như vậy đi, tin thì phải thí nghiệm phải sống.
Tất cả cuộc đời mình chỉ là thí nghiệm để tìm cho ra ông chủ đó thôi, phải hông? Thí dụ như mình thấy, trước một cái cảnh gì mình thấy là không còn cách cứu chữa nữa tự nhiên là mình y như mình nhập lại với ông chủ. Ví dụ thấy chiếc xe nó tới đó rồi, mà tránh không được nữa rồi, lúc đó tự nhiên hồn vía lên mây tự nhiên mình không biết làm sao nữa, nhưng mà lúc đó y như bản năng của mình, mình trở lại với ông chủ liền. Lúc đó không còn sợ gì hết, biết cái thân này trước sau gì cũng chết rồi, chạy không được nữa, lúc đó nó trở lại với ông chủ, cái đó y như cái bản năng tự vệ hay cái gì đó, lúc đó trở về ông chủ liền, lúc đó mình thấy vắng lặng liền, y như, thì cái chết là vậy đó thôi, cái sự vắng lặng đó, mỗi người đây, có khi nào trải nghiệm cái chuyện đó chưa?
Khi mà mình hết đường, mình hết sợ hà, thầy nghe nói có người vậy đó, họ lên họ thuyết trình giữa một đám đông, giữa hội nghị, trước khi lên đó là tim đập loạn xạ, nhưng mà khi bắt đầu bước lên thì thấy tự nhiên như mình chết rồi nó vắng ngắt hà, nó không còn gì hết, nó trở lại ông chủ liền, bởi vì nó hết đường rồi, còn sợ là còn đường, còn đây hết đường rồi không có sợ gì nữa hết, tất cả mọi cái gì đó nó tắt mất rồi, lo sợ, ý nghĩ rườm rà gì đó tự nhiên nó tắt mất.
_Con thấy lúc đó sự nhạy bén con người mới kinh khủng.
_Thì đó, trong Thiền nó gọi là “đại tử nhất phiên”, có chết một lần thì mới sống lại một cách mạnh mẽ, phải trải qua cái đó,
Thành ra mỗi lần gặp gỡ 24 tiếng như vậy là để cho mình trải nghiệm cái này chớ không có gì hết, tất cả mọi lời nói mọi cái gì là để mình trải nghiệm.
Mình thẩy rõ ràng luôn luôn ở nơi mình có một cái gì bất động chớ không có ăn nhằm gì, phải hông? Mình có thể cười mình có thể vui mình có thể khóc mà trong đó luôn luôn có một cái bất động.
Mình thấy võ học Đông Phương cũng vậy. Như Thái Cực Quyền nó đi từ cái bất động của Thái Cực. Vì chính nó đi từ cái bất động của thái cực, cho nên đến hồi nó múa nó vẫn bất động.
Cho nên ông Chang Chen Chi trong cuốn Thiền Đạo Tu Tập ông nói là Thái Cực Quyền có thể đưa người ta nhập định được. Nó đi từ cái thái cực bất động cho nên trong khi múa nó vẫn bất động, và chính vì vậy khi múa nó sẽ đưa mình vào trạng thái nhập định. Thành ra ông chủ này nó hiển lộ ra trong tất cả mọi mặt của đời sống, luôn luôn là có cái bất động nằm đó, chớ hông phải mình tuốc luốc rồi mình động hết đâu, luôn luôn có cái anh bất động nằm đó. Luôn luôn có cái anh đứng ngoài cái đó. Ví dụ mình nhéo chân, nhéo đùi mình thấy đau, luôn luôn có cái anh không đau nằm đó chớ. Chớ còn tất cả nó đều đau nhéo làm sao đau nữa, phải hông? Luôn luôn có cái anh đứng ngoài. Mà chính anh đó mới là cái sự sống thật đó. Còn mình đây chỉ có một phần của sự sống thôi. Cảnh giới và cái anh làm chủ bốn trạng thái đó. Mình phải biết đây chỉ là một trạng thái thôi, nhiều khi mình rớt vô trong một trạng thái cái mình lạc trong đó mất luôn ông chủ, rồi qua trạng thái khác thì không còn cái gì nữa.
Thì vậy đó, như hồi sáng mình bàn về phân tâm học phải hông? Phân tâm học nó sẽ lột ra cho mình những cái lớp mà thầy hay nói là phiền não chướng. nó che chướng lại, phiền não và sở tri chướng là những hiểu biết sai lầm của mình, nó lột ra từ từ, khi mà nó hết cái che chướng, nó lộ mặt ông chủ ra, còn mấy khách này thuộc loại không trả tiền mà cứ ở miết thôi, phải hông? Thì mình phải lột nó ra, một chập thì ông chủ nó lòi ra, chớ không có gì hết. Thiệt sự ra thực tại không bao giờ nó che chướng mình hết, chỉ có mình tự che chướng lấy thôi, phải hông? Mà mình hông biết nên mỗi ngày che thêm, che thêm, chớ thực tại nó đâu có che chướng mình. Tánh Không nó bình đẳng với mợi người, nó có che chướng mình gì đâu, chỉ có mỗi ngày mình dán thêm một lớp, thêm một lớp dán một chập riết rồi không thấy gì nữa hết.
Thành ra tu hành là trở lại cái bổn nguyên của mình, nghĩa là mình đừng có bị che chướng nữa, những che chướng đó đều là giả tạo hết, nên nhớ những cái che chướng đó: phiền não chướng và sở tri chướng, là đều không có tự tánh, đều là vô thường cho nên mình có thể lột nó ra được. Chớ nếu mà nó có tự tánh thì mình vô phương. Vô minh mà nó có tự tánh thì mình không có cách nào làm gì nó nổi hết. Nó cũng do nhiều duyên sanh ra nó hợp lại như vậy, thì bây giờ mình cũng có thể lột nó ra được. Bằng cách dán keo thì mình đổ nước vô, mà hàn thì mình dùng cách khác, đó, nó đủ thứ trò hết. Bởi vì nó duyên sanh, nó do nhiều cái duyên hợp lại cho nên mình có thể lột nó ra được bằng cách này, bằng cách khác.

Tánh Hải Kính ghi

487

PHÁP HIỀN Cư Sĩ và Bài GIẢI THOÁT - BUỘC RÀNG của J. KRISHNAMURTI

Trạng thái hỗn loạn nhất của tôi ngày hôm nay là tôi chỉ còn tư duy và chỉ có tư duy mà thôi (thời đồ đá của R.Décartes.) Mộng mơ đã thật

797
Hí họa: Những điều cấm kỵ khi tới Lào - Hoàng Linh, Trần Tiến

Không sờ đầu người khác, không ôm hôn nơi công cộng, không to tiếng, không mặc hở hang... là những điều bạn nên chú ý khi tới thăm quốc gia xinh đẹp

2,956
Nepal: Các tự viện không bị ảnh hưởng bởi động đất - Văn Công Hưng

GNO - Một trận động đất cường độ 7,9 độ richter đã xảy ra ở Nepal, gây thiệt hại thảm khốc rộng lớn. Theo Bộ Nội vụ, hơn 1.900 người đã thiệt

1,358
CHÂN NHƯ DUYÊN KHỞI

Phác họa “Chân Như duyên khởi” Chân Như duyên khởi là một “học thuyết” có mặt trong hầu hết các tông phái Đại thừa như Không tông (Trung Quán, Trung Đạo), Duy

18,516
Dự án đem thiền chánh niệm vào trường học

GNO - Dự án Chánh niệm trong trường học, có trụ sở tại Vương quốc Anh, là một trong nhiều sáng kiến mang thiền chánh niệm vào các lớp học trên thế

1,414
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,167
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,608
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,505
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc