Tin Tức (680)


NHÂN LOẠI & EINSTEIN

753

Chỉ một cuộc đời sống vì những người khác mới là một cuộc đời đáng sống.

🌎 Hòa bình không thể hoàn thành bằng bạo lực, nó chỉ có thể đạt đến qua thông hiểu.

🌎 Giá trị của một người nằm trong cái nó cho chứ không nằm trong cái nó có thể nhân.

🌎 Chớ cố gắng làm một người thành công, mà làm một người có đức hạnh.

🌎 Chừng nào còn có con người thì còn có chiến tranh.

🌎 Chủ nghĩa quốc gia là một căn bệnh ấu trĩ, những bệnh sởi của nhân loại.

🌎 Sự yếu đuối của thái độ trở thành sự yếu đuối của nhân cách.

🌎 Giá trị thực sự của một con người được xác định chủ yếu bởi mức độ và cảm thức trong đó nó đã đạt được tự do khỏi bản ngã.

🌎 Sự hoàn hảo của những phương tiện và sự mù mờ về những cứu cánh có vẻ là đặc tính của thời đại chúng ta.

🌎 Trí huệ không phải là một sản phẩm của trường học mà là một nổ lực suốt đời để có được.

753

TỊCH DIỆT (1)

_Thưa thầy, thậy dạy lúc trước đến giờ con có một thắc mắc đó thầy? như nói tâm khi nó tịch diệt, thì nói tịch diệt tức là lúc đó tâm nó

695
Linh Thứu cổ tự - Ấp Chợ, Châu Thành, Tiền Giang

Linh Thứu cổ tự - Ấp Chợ, Châu Thành, Tiền Giang          Máy ảnh FUJIFILMGHI-CHÚ :& THỂ THEO Ý NGUYỆN CỦA ĐẠO HỮU CHỦ NHÂN CELL PHONE NUMBER : 01 214 162 228 VỀ

23,532
Tính cách nhân bản và thực tiễn của đạo Phật

Tính cách nhân bản và thực tiễn của đạo Phật Đạo Phật, với muôn ngàn hướng đi, không gì khác hơn là làm cho con người càng ngày càng thực hiện được tính

31,237
Những Đức tính của Nhân cách Trần nhân Tông

NHỮNG ĐỨC TÍNH CỦA NHÂN CÁCH TRẦN NHÂN TÔNG Vua Trần Nhân Tông (1258-1308) là một nhà kinh bang tế thế vừa là một vị Tổ đã sáng lập dòng Thiền Trúc

15,875
Chùa Thiện Hoà - Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành - Bà Rịa, Vũng Tàu

Tên thường gọi: Thiện Hoà.Địa chỉ: Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.ĐT: 064 876183.Ni viện toạ lạc trong khu vực Đại Tòng Lâm, thuộc thị trấn

1,534
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,284
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,716
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,623
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,392
Chùa Việt
Sách Đọc