Tin Tức (680)


NHÂN LOẠI & EINSTEIN

665

Chỉ một cuộc đời sống vì những người khác mới là một cuộc đời đáng sống.

🌎 Hòa bình không thể hoàn thành bằng bạo lực, nó chỉ có thể đạt đến qua thông hiểu.

🌎 Giá trị của một người nằm trong cái nó cho chứ không nằm trong cái nó có thể nhân.

🌎 Chớ cố gắng làm một người thành công, mà làm một người có đức hạnh.

🌎 Chừng nào còn có con người thì còn có chiến tranh.

🌎 Chủ nghĩa quốc gia là một căn bệnh ấu trĩ, những bệnh sởi của nhân loại.

🌎 Sự yếu đuối của thái độ trở thành sự yếu đuối của nhân cách.

🌎 Giá trị thực sự của một con người được xác định chủ yếu bởi mức độ và cảm thức trong đó nó đã đạt được tự do khỏi bản ngã.

🌎 Sự hoàn hảo của những phương tiện và sự mù mờ về những cứu cánh có vẻ là đặc tính của thời đại chúng ta.

🌎 Trí huệ không phải là một sản phẩm của trường học mà là một nổ lực suốt đời để có được.

665

Tự truyện: Bạn và Tôi (For Friend of friend)

Mình có một bạn. Bạn ấy nhiều năm lận đận đủ thứ nên vẫn chưa lập thành Gia thất. Gia chưa thành nhưng Thất chắc là nhiều vì như chim trời cá

1,064
SỐNG TRONG BỒN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ

SỐNG TRONG BỒN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ   TƯỢNG PHẬT DI ĐÀ  (Amitabha)Tất cả chúng ta đang sống trong Ánh sáng Vô lượng (Vô lượng Quang) và Đời sống Vô lượng (Vô

30,287
CÁC BƯỚC TIẾP CẬN TÁNH KHÔNG

Thầy sẽ nói về nhập thất, mình đi vào cái thất này mình làm cái gì? Tất cả chủ đề của 24 tiếng này là cái gì?Cái này là chung của Phật

465
Tượng Đức Phật nhập Niết Bàn lớn nhất Việt Nam

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, HT. Thích

21,963
Hình Ảnh Tăng Già Tây Tạng Mật Tông Hành Nghi Cổ Phật Khất Thực

Trong Pháp Hội Đại Cầu Nguyện Lần Thứ 28, do Ngài Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 17 làm chủ Pháp tại Đại Tháp Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ. Vâng lời

22,840
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,167
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,608
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,505
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc