Other (439)


Khuyến phát Bồ đề tâm - Trần Thái Tông

1,369

Khuyến phát Bồ đề tâm

“Đã nghe lời này,

phải nên chăm học,

chớ có chần chừ.

Kinh nói : ‘Một phen mất thân người, muôn kiếp khó được lại.’

Cho nên Khổng tử nói :

‘Người không chịu làm thì ta biết làm thế nào.’

Rõ ràng thay,

ngày tháng trăm năm chỉ là phút chốc,

thân huyễn bốn đại đâu thể lâu dài.

Càng ngày càng đắm trần lao,

mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận.

Chẳng biết một tánh viên minh,

luống theo sáu căn tham dục.

Công danh cái thế

có chút gì cũng là một trường đại mộng,

phú quý kinh người

 cũng khó khỏi vô thường hai chữ.

Tranh ta tranh người, rốt cuộc thành không ;

khoe giỏi khoe hay, rốt cùng chẳng thật.

Gió lửa tan có chi già trẻ
Núi khe tiêu tận mấy anh hung

Đầu xanh chưa mấy lúc,

tóc bạc đã sớm pha,

ngày vui vừa qua thì ngày điếu cũng tới.

Một bao máu mủ,

bao năm khổ luyến ân tình,

bảy thước xương khô

mặc sức tham lam tiền của.

Thở ra không hẹn thở vào,

sáng nay

không chắc giữ được sáng mai.

Sông ái nổi chìm bao giờ dứt
Nhà lửa đốt thiêu thuở nào xong

 Chẳng nguyện vượt thoát lưới nghiệp,

chỉ vì chưa có công phu.

Diêm vương bỗng chốc kêu đòi,

 sứ giả há cho triển hạn.

 Ngoảnh lại người thân đâu thấy,

rốt rồi nghiệp báo tự mang theo…

Mười hai giờ cam chịu đắng cay,

năm trăm kiếp thấy đâu hình bóng.

Chịu đủ tội nghiệp, lại tiếp luân hồi.

Bỗng mất thân hình thuở trước,

đổi ra lấy vóc ngày nay.

Khoác lông mang sừng,

đeo yên da ngậm hàm sắt,

lấy thịt nuôi người, dùng mạng trả nợ.

Sanh thì bị nạn chày nện dao bằm,

sống thì gặp khổ nước sôi lửa bỏng.

Gây thù tích oán, xâu xé lẫn nhau.

Bấy giờ dù có biết hối,

học đạo cũng không đường.

 Chi bằng gánh vác lấy ngay, đừng để kiếp này lỡ bước.

Đức Thích Ca bỏ hoàng cung đi thẳng vào Núi Tuyết.

Bàng cư sĩ đem gia tài đổ ngoài biển cả…

Lục tổ mới gặp khách, nghe kinh liền tỉnh ngộ.

Đạo Thiền nếu không ban cho mùi vị, hiền thánh sao chịu quy y…

Đây là nguyên do để nghiệm biết,

chớ sanh chán nản thối lui…

… Chúng là loài vật còn hay lãnh ngộ,

huống là người sao chẳng hồi tâm ?

Hoặc có người vùi đầu trong ăn uống,

qua mất một đời.

Hoặc tu hành lầm đường mà chẳng tỉnh ra ý ấy.

Đâu biết tánh giác Bồ đề mỗi mỗi viên thành,

nào hay căn lành Bát Nhã người người sẵn đủ.

Chẳng cứ đại ẩn tiểu ẩn, bất kể tại gia xuất gia,

chẳng nề tăng tục, chỉ cốt rõ tâm.

Vốn không nam nữ, nào cần chấp tướng.

Người chưa hiểu dối chia tam giáo,

hiểu được rồi đồng ngộ Nhất Tâm.

Nếu hay hồi quang phản chiếu,

đều được kiến tánh thành Phật.

Huống chi thân người khó được,

Phật pháp khó gặp.

Nếu muốn vượt vòng luân hồi sáu nẻo,

chỉ có con đường tắt Nhất Thừa.

Cần tìm chánh kiến,

chớ tin tà sư.

Ngộ rồi mới là vào đạo,

hành được mới có thể thoát tục.

Bước bước dẫm lên đất thật,

đầu đầu đều đội hư không.

Khi dùng thì muôn cảnh rỡ ràng,

buông xuống thì một mảy bụi chẳng lập.

Đó là địa vượt sanh tử chẳng tương can,

cơ liễu ngộ chỗ quỷ thần nhìn chẳng thấu.

Là phàm là thánh đồng vào một đường này,

hoặc oán hoặc thân đều cùng chung một lỗ mũi.

Thật ngộ như thế, còn trệ nửa đường.

Hãy thôi nói ba huyền hướng thượng,

cốt rõ một cái tối hậu mà thôi.

Hãy nói, nay thế nào là một cái tối hậu ?

 Núi xanh nơi thấy trời lồng lộng
Sen đỏ khi bừng, nghe nước thơm.”     

Trích trong: "Thực Tại Thiền, Những Bước Chân Trong Rừng Thiền Việt Nam"

- Đương Đạo, Thiện Tri Thức

(Khóa Hư Lục của Trần Thái Tông)

1,369

"Bản Thiết Kế Vĩ Đại", The Grand Design - Stephen Hawking và Leonard Mlodinow

LỜI BẠTSách Bản Thiết Kế Vĩ Đại của Stephen HawkingNhóm chủ biên tủ sách KHOA HỌC & KHÁM PHÁ---*---Chúng ta lại có trong tay một cuốn sách của Stephen Hawking. Tên sách

685
Đức Pháp Vương

Đức Pháp Vương Drigung Kyabgön Chetsang và Drigung Kyabgön Chungtsang Đức Jigten Sumgom đã có lời tiên đoán rằng “ Trong hậu thế , giáo pháp của ta sẽ phát dương qua hai

364
Ai biết ? - Cao Huy Hoá

Dương Chấn được bổ đi làm thái thú quận Đông Lai. Lúc đi phó nhậm, qua đất Xương Ấp, quan huyện ở đấy là Vương Mật, trước được nhờ ông đề bạt

1,346
BỎ TÁM PHẢN ỨNG THẾ GIAN - MILAREPA

Hãy buông bỏ Tám Phản Ứng Thế Gian, hỡi em Peta.Buông bỏ chúng và theo anh đến vùng tuyết Lachi.Chúng ta hãy cùng nhau đến Lachi tuyết vắng.Không buông bỏ Tám Phản

756
NHÂN QUẢ

NHÂN QUẢ✨ Khi bạn hiểu những ý nghĩa của nhân quả, bạn chú ý với mỗi tư tưởng, lời nói và hành động.-- Stephanie Mohan✨ Nếu bạn muốn hiểu nhân quả trong

732
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,169
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,611
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc