Other (439)


TƯƠNG NHẬP

711

Màu sắc được sanh từ sự tương nhập của ánh sáng và bóng tối.
_ Saint Francis

🤹 Trò chuyện là một sự tương nhập của những thế giới, một quan hệ đích thực của những tâm hồn, nó không phải là tự ý thức sâu xa mà là chạm đến những vấn đề quan tâm của tâm hồn.
_ Thomas Moore

🤹 Khi người ta có một chứng ngộ quyết định bản tánh vốn sẳn của tâm, nó không có bản ngã, bèn không có cảm thức nhị nguyên giữa mình và cái ly, và một cảm thức sâu xa về sự tương nhập của toàn bộ pháp. Bấy giờ bất cứ cái gì chúng ta làm là hoạt động Phật, hoàn hảo một cách tự nhiên. Và bất cứ người nào dù chỉ tương hợp ít với nó đều sẽ có một kinh nghiệm rất sâu về sự tương nhập ấy.
_ Tenzin Palmo

🤹 Nhị nguyên luôn luôn là nhất nguyên một cách bí mật.
_ Alan Watts

🤹 Cái đẹp là một biểu lộ những định luật bí mật của tự nhiên, nếu không như thế chúng sẽ bị che dấu với chúng ta vĩnh viễn.
_ GOETHE

🤹 Niềm tin trưởng thành sây thẳm nhất của chúng ta là hữu hạn và vô hạn tương nhập, như thời gian và vĩnh cửu tương nhập, và những vấn đề của chúng ta phải được giải quyết trong ánh sáng của niềm tin ấy.
_ Lily Dougall

🤹 • Đồng thời tương tức: cùng một lúc, cái này tức là cái kia, cái kia tức là cái này.
• Đồng thời tương nhập: cùng một lúc, cái này dung nhập trong cái kia, cái kia dung nhập trong cái này.
• Chủ bạn viên minh cụ túc: chủ và khách đồng hòa vào nhau mà cả hai vẫn giữ nguyên dạng, đều tự đầy đủ hoàn hảo.
• Nhất đa tương dung: cái một bao gồm cái nhiều, cái nhiều nhiếp thâu cái một, bình đẳng nhau.
• Đồng thời cụ túc tương ưng: muôn vật đều cùng một lúc biểu lộ tức thì, hưởng ứng nhau trùng trùng điệp điệp.
_D. T. Suzuki (giảng các thành ngữ của tông Hoa Nghiêm)

711

Vấn Đề SỐNG CHẾT Trong Thiền Học Việt Nam - GS. Nguyễn Đăng Thục

Trên đây chúng ta thấy Cứu Chỉ bất mãn với Khổng Mặc và Trang Lão và cả hai chủ trương Hữu vi và Vô vi đều không giải quyết cho Sư vấn

991
BÀI CA SOI SÁNG TÂM HỒI NHỚ Đức Jigten Sumgon

Thuở nọ, khi đức Jigten Sumgon [vị Tổ thứ Nhất của giòng phái Drikung Kagyu] đang an trú tại tu viện Drikung Thil [Tây-Tạng], ngài kêu gọi khoảng 30 đại đệ tử của ngài

524
TỘI LỖI

Tội lỗi làm ra địa ngục cho riêng nó, và điều thiện làm ra thiên đàng cho chính nó._ Mary Baker Eddy🍁 Nếu không vì sợ hãi, tội lỗi có vẻ ngọt

944
MÙI HƯƠNG TRẦM – NGUYỄN TƯỜNG BÁCH

Đỉnh Linh Thứu đối với tôi gần như hoang đường, tôi không bao giờ dám nghĩ đời mình sẽ có ngày đến Linh Thứu. Hôm nay tôi chỉ còn cách Linh Thứu

599
Danh Mục Đại Tạng Phật Giáo Tây Tạng Kangyur-tengyur

Danh mục Đại Tạng Phật giáo Tây Tạng: Kangyur-Tengyur khoảng trên 5000 tên các tác phẩm Kinh Luận thuộc về truyền thừa Nalanda Danh mục bao gồm 4 ngôn ngữ Tạng - Phạn

585
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,205
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,652
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,541
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,307
Chùa Việt
Sách Đọc