Other (439)


HÃY COI CHỪNG MA VƯƠNG - WATCH OUT FOR MARAS

1,065

HÃY COI CHỪNG MA VƯƠNG - WATCH OUT FOR MARAS

🙏Khi con theo đuổi thực hành tâm linh với sự tinh tấn tột bậc, đó là thời điểm mà con sẽ gặp phải các chướng ngại, vì thế hãy coi chừng ma vương. Khi con hoàn thành pháp tu và đạt các thành tựu, chướng ngại từ ma vương có thể khởi lên, vì thế hãy cực kỳ cẩn trọng.

🙏When you pursue your spiritual practice with utmost diligence, that is the time that you will encounter obstacles, so watch out for maras. When you bring your practice to consummation and attain siddhis, obstacles caused by maras may arise, so be extermely careful.


.~ By Longchenpa ~

1,065

TÂM LÝ SUNG TÚC - BRIAN KLEMMER

Không thể có sự thiếu hụt. Chỉ có dư thừa. Bạn có nhiều hơn mức bạn cần. Luôn có một nguồn cung cấp dồi dào cho tất cả mọi thứ bạn cần!Tâm

624
Không biết chính là điều sâu sắc nhất - JOHN TARRANT | TRẦN KHIẾT BÁCH dịch

Thực hành thiền định là một cách thể nhập trọn vẹn đời sống của mình, không  một chút dè dặt. Khi thiền định, khi ngồi xuống và ghi nhận mà không đánh

1,136
Lược Ý Trà và Thiền, Nhân Gian Cõi Tịnh

Lược Ý Trà và Thiền, Nhân Gian Cõi Tịnh  Không biết từ bao giờ hình ảnh của Trà đã in đậm vào cõi nhân gian, hương vị của Trà đã thấm sâu vào

16,778
Vấn Đề SỐNG CHẾT Trong Thiền Học Việt Nam - GS. Nguyễn Đăng Thục

Trên đây chúng ta thấy Cứu Chỉ bất mãn với Khổng Mặc và Trang Lão và cả hai chủ trương Hữu vi và Vô vi đều không giải quyết cho Sư vấn

964
KALACHAKRA

Namo Buddha~Namo Guru  “OM PRAVISHAYA BHAGAVAN MAHASUKA-MOKSHAPURAM SARVASIDDHI- SUKA-PRADAM PARAMAHASUKA-UTTAMASIDDHYA JAH HUM BAM HOH PRASIDDHYASVA”  OM AH HUM HOH HAM-KSHA-MA-LA-VA-RA-YA HUM PHAT.OM HRAM HRIM HRIM HRUM HRLIM HRAH HUM PHAT.OM PHREM VISH

17,153
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,167
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,608
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,505
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc