Other (439)


TỰ ĐÁNH LỪA

773

Sự hợp lý hóa có thể được định nghĩa là sự tự đánh lừa bằng lý tính.---Karen Horney---

⚡ Con người có một tài năng rõ nét đối với sự tự đánh lừa mình khi những tình cảm của họ bị khấy động.
---Carl Sagan---

⚡ Tự say mê mình và tự lừa dối là những cơ chế để sống còn mà không có chúng phần đông chúng ta đã nhảy cầu ( tự tử).---Todd Solondz---

⚡ Thiên nhiên không bao giờ đánh lừa chúng ta; chính chúng ta tự đánh lừa mình.--- Jean Jacques Rousseau---

⚡ Thiếu niên là giấc ngủ của lý trí.---J.J Rousseau---

⚡ Hầu hết mọi người không thực sự muốn tự do, bởi vì tự do bao gồm trách nhiệm, và hầu hết người ta sợ trách nhiệm.---Sigmund Freud---

⚡ Người điên là một người nằm mộng khi thức.---Sigmund Freud---

⚡Tâm thức là một tảng băng với chỉ một phần bảy nổi trên mặt nước.---Freud---

⚡ Mọi sự khiến chúng ta tức giận đối với những người khác có thể dẫn chúng ta đến một sự hiểu sâu hơn về chính chúng ta.---Carl Jung---

⚡ Cho đến khi nào bạn làm cho vô thức biến thành ý thức, còn không nó sẽ hướng dẫn, chỉ huy cuộc đời bạn và bạn gọi nó là định mệnh, số phận.--- Carl Jung---

TẠM DỊCH THEO GOOGLE

Self-deceive
-----🌞-----

⚡ the chemical reasonable can be defined as a self-righteous self-trick.--- Karen Horney ---

⚡ people have a clear talent for the self-deceive themselves when their feelings are khẩy.---Carl Sagan---

⚡ self-passion and self-deception is the mechanisms to survive without them in the east we have jumped the bridge (suicide).--- Todd Solondz ---

⚡ nature never fool us; we deceive ourselves.--- Jean Jacques Rousseau---

⚡ teenager is the sleep of rational.---J.J Rousseau---

⚡ most people don't really want to be free, because freedom includes responsibility, and most people are afraid of responsibility.---Sigmund Freud---

⚡ crazy people are a dreamer when they wake up.---Sigmund Freud---

⚡ the mind is a iceberg with only one piece of seven floating on the water.---Freud---

⚡ everything makes us angry for others who can lead us to a deeper understanding of ourselves.--- Carl Jung ---

⚡ until when you do in wake turned into consciousness, or it will guide, command your life and you call it fate, fate.--- Carl Jung ---

Save

773

ĐỒNG THANH ĐỒNG KHÍ CHỌN BẰNG HỮU TÂM LINH - Alex Kennedy

TÌNH THƯƠNG ĐẠI ĐỒNG, HAY “TÌNH BẠN ĐẶC THÙ”Sự chọn lựa có ngầm chứa trong việc kết giao. Trong hàng tỉ con người trên thế giới, chỉ có một ít có thể

1,077
DI SẢN STEPHEN HAWKING ĐỂ LẠI TRƯỚC KHI MẤT

Nhà bác học Stephen Hawking đã nộp báo cáo khoa học cuối cùng vào 10 ngày trước khi qua đời, một công trình đặt nền tảng cho việc khám phá vũ trụ

881
NHỮNG THÓI QUEN KHÁC BIỆT TẠO NÊN THIÊN TÀI ALBERT EINSTEIN

Nhiều thói quen như chợp mắt một giây, đi dạo hàng ngày, ăn mì Ý có thể đóng vai trò quan trọng giúp nhà bác học Albert Einstein tư duy.🤔 Ngủ 10

881
Cạnh sắc của sự ganh đua - KALYANALAKSHMY BHANUMURTHY

Trong việc nuôi dạy con cái, cha mẹ luôn nuôi dưỡng hy vọng thấy con thành đạt. Luôn có sự nài nỉ, thuyết phục, nhắc nhở và kể cả dọa nạt để

1,294
LÃNG QUÊN TRẠNG THÁI AN NHIÊN TỰ TẠI

Bản ngã của bạn luôn muốn tự đồng nhất nó với hình tướng; bảnngã luôn nỗ lực  tìm kiếm chính mình và vì thế mà thường tự đánh mất mình bởi hình

540
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,227
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,669
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,564
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,335
Chùa Việt
Sách Đọc