Other (439)


CỌNG SINH

853

Cọng sinh là một suy nghĩ cao hơn nhiều về đời sống thông minh.-- Frederick Lenz

🌤️ Lý thuyết từ 1971 của tôi là thế giới là một virus theo nghĩa đen, và nó đã không được nhận biết như vậy, bởi vì nó đã hoàn thành một trạng thái cọng sinh tương đối vững chắc với chủ nhà con người của nó.
-- William S.Burroughs

🌤️ Kiến trúc đi vào một cọng sinh với ánh sáng không chỉ là sáng tạo hình thể trong ánh sáng, ngày và đêm, mà là cho phép ánh sáng trở thành hình thể.-- Richard Meier

🌤️ Chúng ta là những thần thánh. Những dụng cụ làm cho chúng ta thành thần thánh. Trong sự cọng sinh với kỷ thuật của chúng ta, những quyền lực của chúng ta trải rộng theo cấp số nhân và cùng với đó, là những khả năng của chúng ta.
-- Jason Silva

🌤️ Đời sống không được tìm thấy trong những nguyên tử hay phân tử hay gen, mà trong tổ chức; không trong sự cọng sinh mà trong tổng hợp.-- Edwin Conklin

🌤️ Tình thương là một dòng chảy tương tác lẫn nhau, cọng sinh, tích cực, giữa hai hay nhiều hơn những thực thể.-- Inga Muscio

🌤️ Lão Tử nói cách của đời sống là nước, trôi chảy và thông nhau.-- Frederick Lenz

🌤️ Cọng sinh là buông mình trong tính cùng nhau.-- Ananya Gupta

Save

853

BIẾT ĐÁNH GIÁ MÌNH - GILLIAN STOKES

"Cuộc sống bạn có tốt đẹp, bền vững và chắc chắn hay không tùy thuộc vào chính bạn và sức mạnh của bạn."_NICCOLÒ MACHIAVELL-------🍀🍀🍀-------Ước Lượng Năng Lực Bản Thân:🍀 Nhận thức -

906
Khuyến phát Bồ đề tâm - Trần Thái Tông

Khuyến phát Bồ đề tâm“Đã nghe lời này,phải nên chăm học,chớ có chần chừ.Kinh nói : ‘Một phen mất thân người, muôn kiếp khó được lại.’Cho nên Khổng tử nói :‘Người không

1,444
LÝ LUẬN (LOGIC)

Lý luận logic sẽ đưa bạn từ A đến B. Tưởng tượng sẽ đưa bạn đến mọi nơi._Albert Einstein💡 Logic là nơi bắt đầu của trí huệ, không phải là nơi chấm

691
Ảnh hưởng của nền văn hóa Phật giáo

Trong bối cảnh những năm cuối cùng của thế kỷ XX, trong bối cảnh các nước Đông phương đang tìm lại giá trị văn hóa của mình, thiết tưởng chúng ta phải

14,018
CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC

Xưa nay thầy chúng ta không dạy cụ thể một pháp tu nào, chỉ tùy theo bệnh mà cho thuốc. Ai tu pháp nào khi đến gặp thầy thì thầy chỉ cho

933
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,248
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,685
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,589
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,358
Chùa Việt
Sách Đọc