Other (439)


Sự BẮT ĐẦU

839

Để bắt đầu, hãy bắt đầu. __Words Worth

🍀 Bạn không bao giờ thành công nếu bạn không bao giờ bắt đầu. __Helen Rowland

🍀 Bắt đầu thì dễ, kiên trì là nghệ thuật. __Châm ngôn Đức

🍀 Tiến bộ là luôn luôn bắt đầu lại. __Tullian Tchividjian

🍀 Mọi vinh quang đều đến từ dám bắt đầu. __Eugene F.Ware

🍀 Bắt đầu thì dành cho mọi người. Kiên trì thì dành cho những vị thánh. __Josemaria Escriva

🍀 Mỗi ngày mỗi mới. __Khổng Tử

🍀 Giây phút nào cũng mới tinh khôi cho sự bắt đầu. Đó là ý nghĩa của thời gian. __Dipananda

🍀 Trong tâm của người mới bắt đầu có nhiều khả năng; trong tâm của người chuyên nghiệp có ít... Trong tâm của người bắt đầu không có ý tưởng, "Tôi đã đạt được cái gì". Mọi ý tưởng quy ngã giới hạn cái tâm bao la của chúng ta. Khi chúng ta không có ý tưởng về hoàn thành, không có ý tưởng về cái tôi, chúng ta là những người bắt đầu chân chính. Chúng ta có thể thực sự học. __Shunryu Suzuki__

🍀 Tự do đầu tiên và cuối cùng.__Krisnamurtri__

839

Phật giáo và kiến trúc - Nguyễn Phước Tâm dịch

Kiến trúc là một loại nghệ thuật. Sự diễn biến của kiến trúc đã phát sinh các nghệ thuật khác như hội họa, điêu khắc, tạo hình, tạo cảnh… vì thế có

1,652
Bốn Pháp Ấn

Bốn pháp ấn đề cập ở trên có nhiều hàm ý sâu xa cho một hành giả Phật giáo. Pháp ấn đầu tiên tuyên bố rằng tất cả mọi hiện tượng cấu

419
Sự KIÊN TRÌ (Danh Ngôn)

Nghị lực và kiên trì chinh phục mọi sự._Benjamin Franklin🌿 Một dòng sông cắt qua đá, không phải nhờ sức mạnh của nó, mà nhờ sự kiên trì của nó._Jim Watkins🌿 Chúng

770
TƯ DUY NGOÀI CÁI HỘP - To Think Outside The Box

Sáng tạo là thông minh có đùa nghịch. _Albert Einstein🎁 Thay vì tư duy ngoài cái hộp, hãy vứt bỏ cái hộp. _ Deepak Chopra🎁 Chỉ ngoài những giới hạn, sáng tạo

895
Về cái đẹp, tình yêu và cái chết - Krishnamurti.

KrishnamurtiKhông có phẩm chất của cái đẹp, của sự nhạy cảm thì sẽ không có chân lý. Vẻ đẹp không phải là trạng thái đa cảm hay sự lãng mạn do cảm

1,091
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,167
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,608
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,505
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc