Bài Viết (701)


THIỀN SƯ SHUNRYU SUZUKI

1,545

THIỀN SƯ SHUNRYU SUZUKI

Shunryu Suzuki (1904-1971) là một thiền sư phái Tào Động, người lập Tu Viện Phật giáo đầu tiên ngoài châu Á (Trung tâm Núi Thiền Tassajara). Ông lập trung tâm Thiền San Francisco (năm 1966), và nhiều tổ chức Thiền có ảnh hưởng tại Hoa Kỳ. Tác phẩm nổi tiếng: Thiền Tâm, Sơ Tâm (Zen Mind, Beginner’s Mind) in 1970.

🍃Nếu tâm bạn trống không, nó luôn luôn sẵn sàng cho mọi sự, nó mở ra với mọi sự. Trong tâm của người sơ học có nhiều khả năng, nhưng trong tâm của chuyên gia thì có ít khả năng.

🍃Bất cứ nơi đâu, bạn là một với những đám mây và với mặt trời và những ngôi sao bạn thấy. Bạn là một với mọi sự. Đó là điều chân thật hơn tôi có thể nói, và chân thật hơn bạn có thể nghe.

🍃Khi bạn chấp nhận mọi sự, mọi sự là vượt khỏi những chiều kích. Trái đất không lớn và một hạt cát không nhỏ. Trong cõi giới của Hoạt động Vĩ đại nhặt một hạt cát thì cũng như cầm lấy tất cả vũ trụ. Cứu giúp một chúng sanh là cứu giúp tất cả chúng sanh. Những nỗ lực của bạn trong phút giây này cứu giúp một người thì đồng với công đức vĩnh cửu của một đức Phật.

🍃Khi bạn tiếp tục thực hành ngồi thiền tuần này qua tuần khác, năm này sang năm khác, kinh nghiệm của bạn sẽ trở nên càng sâu thẳm, và kinh nghiệm của bạn sẽ bao trùm mọi sự bạn làm trong đời sống hàng ngày. Điều quan trọng nhất là quên mọi ý niệm có được, mọi ý niệm nhị nguyên. Nói cách khác chỉ thực hành ngồi thiền trong một tư thế nhất định. Chớ nghĩ đến điều gì. Chỉ ở yên trên đệm thiền của bạn mà không mong mỏi điều gì. Bấy giờ cuối cùng bạn sẽ lấy lại bản tánh chân thật của chính bạn. Nghĩa là, bản tánh chân thật của bạn lấy lại chính nó.

🍃Sự tĩnh lặng của tâm không có nghĩa là bạn cần ngừng hoạt động. Sự tĩnh lặng đích thực cần phải tìm thấy trong chính hoạt động. Chúng tôi nói, “ Dễ dàng có tĩnh lặng trong không hoạt động, khó khăn có tĩnh lặng trong hoạt động, nhưng tĩnh lặng trong hoạt động mới là tĩnh lặng chân thật”.

1,545

Mặc Chiếu.- Cư sĩ Viên Giác dịch

Dưới đây là một trình bày về Thiền Mặc Chiếu, trích dịch một phần từ cuốn Hoofprint of the Ox (Dấu Chân Trâu) của Thiền Sư Thánh Nghiêm (Sheng Yen), dựa theo

19,173
KINH VIÊN GIÁC - Chánh Niệm Thất Niệm Đều là Giải Thoát

Như Lai tùy thuận tánh Viên Giác.Thiện nam tử! Tất cả chướng ngại tức là cứu cánh giác, chánh niệm mất niệm không gì chẳng phải là giải thoát; thành pháp phá

744
Hành giả thiền định - Longchen Rabjam. Thanh Liên dịch

Là một người thực hành, Bạn phải có niềm tin, sự kiên trì, từ bỏ và tỉnh ngộ. Bạn phải buồn rầu và nhàm chán đối với sinh tử, và nỗ lực

13,908
GIỚI THIỆU KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẦY, Thích Minh Châu

GIỚI THIỆU KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẦY(Itivuttaka)Hòa thượng Thích Minh Châu Tập Itivuttaka, "Kinh thuyết như vậy", thuộc Bộ Khuddaka Nikàya (Tiểu Bộ Kinh) gồm có 112 Kinh với các bài kệ, chia

15,230
THẬT TƯỚNG CỦA TÂM VÀ CẢNH - KARMAPA RANGJUNG DORJE

Karmapa Rangjung Dorje:Lần lần khi quán cái tâm không thể quán,Thấy suốt rõ ràng cái nghĩa không thể thấy,Mãi lìa cái niệm nghi rằng đúng rằng sai,Nguyện tự chứng tri tự diện

731
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,205
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,652
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,541
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,307
Chùa Việt
Sách Đọc