Bài Viết (701)


NGỘ CHỈ TUỲ THUỘC VÀO SỰ KHAO KHÁT CỦA ÔNG - THIỀN SƯ NHẬT BẢN BẠT ĐỘI (1327-1387)

604

Một người hỏi: “Dù người ta thực hành Đạo, nếu nó không biết đọc một chữ chắc chắn nó sẽ vào đường xấu. Chẳng hạn dù nó đạt đến giác ngộ, không có trí huệ nó cũng không thể cứu người khác. Có những người nói rằng người ta cần thực hành thiền định về tâm sau khi nghiên cứu kinh điển. Rồi có những người nói kiến thức rộng và nghiên cứu nhiều là những bụi bặm của mê lầm, chúng tạo thành những hạt giống ngăn cản giác ngộ. Tôi nên tin vào cái nào trong hai nhận định này?”

🍂 Bạt Đội trả lời: “Giác ngộ là bản tánh vốn sẵn của người ta; bản tánh vốn sẵn này là Phật, Phật là Đạo, và Đạo là trí huệ. Mỗi người đều có trí huệ này; nó đem lại sự hài hoà hoàn hảo cho mỗi cá nhân. Nó là cái đẹp tự nhiên của nền tảng chân thật và khuôn mặt xưa nay của tất cả chư Phật và chúng sanh. Ngộ cái này chỉ tuỳ thuộc vào khát vọng của ông. Ông có biết đọc hay không thì cũng không khác biệt gì. Chẳng hạn, cho dù người không thể nhớ tên mình và trí thông minh thấp không thể đọc được chữ gì, nếu nó tin nguyên lý này nó vẫn được xem là một người xuất sắc. Một cổ nhân đã nói (Huyền Giác): “Ngoại đạo thông thái nhưng không minh mẫn; họ là những người ngu, những người trẻ dại. Người thấy tánh mình khởi lên đại trí huệ vô sư (không nhờ vào thầy nữa), thấu suốt tro xương của chư Phật chư Tổ, và trong một khoảnh khắc thấu hiểu giáo pháp chính yếu cốt lõi của một ngàn pháp môn phân biệt và mười ngàn phân nhánh, những học thuyết của Bách gia chư tử, và những nguyên nhân sanh làm trời người. Không có cái gì có thể che dấu nó. Chẳng hạn thậm chí người nghiên cứu giáo lý của Tám Tông và Ba Phái, hay biểu hiện những phép lạ kỳ diệu, nếu so sánh với trí huệ bổn nguyên thì giống như một tia sáng lẻ loi dưới mặt trời - hay tệ hơn, như một con đom đóm với ánh sáng mặt trăng.”

Trích “Thấy Thẳng Nhất Tâm” - NXB Thiện Tri Thức, 2005

604

Đạo Đức Phật Giáo Và Giới Luật Cho Người Tại Gia - Thị Giới dịch

Đạo Đức Phật Giáo Và Giới Luật Cho Người Tại Gia  Dr. Bodhippriya Subhadra SiriwardenaQuan điểm Phật giáo về đời sống đạo đức của người tại gia là một chủ đề rộng

14,676
MƯỜI VÔ ÚY CỦA ĐẠI BỒ TÁT - KINH HOA NGHIÊM

Chư Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười vô úy:Đại Bồ Tát đều hay văn trì tất cả ngôn thuyết nghĩ rằng : giả sử có vô lượng vô biên chúng sanh từ mười phương đến đem trăm ngàn đại pháp để hỏi tôi. Nơi tất cả câu hỏi của họ,

575
Khoa học hiện đại và con đường Phật giáo

Khoa học hiện đại và con đường Phật giáo   Nguyễn Thế Đăng Khoa học phương Tây như chúng ta biết hiện nay phát xuất từ văn minh Hy Lạp. Vào khoảng 500

16,146
THIỀN QUÁN ĐẠI ẤN - KHENCHEN THRANGU RINPOCHE (1)

Tại sao chúng ta hoàn thành nội quán?[179] Bằng cách nhìn vào chính cái tâm chúng ta có thể chứng ngộ bản tánh chân thật của tâm. Khi chúng ta chứng ngộ

706
BỐN SỰ THẬT CAO QUÝ

Khi vị thầy vĩ đại của thế giới này, Shakyamuni Buddha nói những lời đầu tiên về Pháp trên mảnh đất cao quý của Ấn Độ, ngài đã dạy về Bốn Sự

466
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,168
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,610
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc