Bài Viết (701)


PHẨM THẾ GIAN (LOKAVAGGA) - Kinh Pháp Cú

534

Chớ theo pháp hạ liệt,
Chớ sống mặc, buông lung,
Chớ tin theo tà kiến,
Chớ tăng trưởng tục trần _167

Nỗ lực, chớ phóng dật,
Hãy sống theo chánh hạnh!
Người chánh hạnh hưởng lạc,
Cả đời này, đời sau _168

Hãy khéo tu sống chánh hạnh,
Chớ sống theo tà hạnh!
Người chánh hạnh hưởng lạc,
Cả đời này, đời sau _169

Hãy nhìn như bọt nước,
Hãy nhìn như cảnh huyễn!
Quán nhìn đời như vậy,
Thần chết không bắt gặp _170

Hãy đến nhìn đời này,
Như xe vua lộng lẫy,
Người ngu mới tham đắm,
Kẻ trí nào đắm say _171

Ai sống trước buông lung,
Sau sống không phóng dật,
Chói sáng rực đời này,
Như trăng thoát mây che _172

Ai dùng các hạnh lành,
Làm xóa mờ nghiệp ác,
Chói sáng rực đời này,
Như trăng thoát mây che _173

Đời này thật mù quáng,
Ít kẻ thấy rõ ràng;
Như chim thoát khỏi lưới,
Rất ít đi thiên giới _174

Như chim thiên nga bay,
Thần thông liệng giữa trời;
Chiến thắng ma, ma quân,
Kẻ trí thoát đời này _175

Ai vi phạm một pháp,
Ai nói lời vọng ngữ,
Ai bác bỏ đời sau,
Không ác nào không làm _176

Keo kiết không sanh thiên,
Kẻ ngu ghét bố thí;
Người trí thích bố thí,
Đời sau được hưởng lạc _177

Hơn thống lãnh cõi đất,
Hơn được sanh cõi trời,
Hơn chủ trì vũ trụ,
Quả Dự lưu tối thắng _178

534

LINH QUANG CHÍNH MÌNH THƯỜNG HIỂN HIỆN - LỤC TỔ HUỆ NĂNG

Tăng Trí Thường, người ở Quý Khê, Tín Châu, xuất gia lúc thiếu niên, chí cầu thấy tánh, một ngày nọ đến tham lễ.🔔 Sư hỏi: Ông từ đâu đến, muốn cầu

581
TẤT CẢ CHƯ PHẬT CÙNG MỘT PHÁP THÂN - KINH HOA NGHIÊM

Hiền Thủ Bồ tát nói kệ đáp rằng:Thưa Ngài! Pháp thường vậyPháp Vương pháp duy nhấtTất cả chư Như LaiMột đạo mà giải thoát.Thân của tất cả PhậtChỉ là một Pháp thânMột

774
HÀNH ĐỘNG VÀ QUAN NIỆM CỦA BỒ TÁT - Tai Situpa XII

Mọi sự vật đều có hai khía cạnh tương đối và tuyệt đối. Những khía cạnh này không đối nghịch nhau mà là hai mặt của một sự vật. Để biết được

598
BẺ GÃY CÁC SỢI DÂY XÍCH CỦA TƯ TƯỞNG

Tác giả: DZOGCHEN PONLOP RINPOCHE|Nguồn: https://www.lionsroar.com/break-the-chains-of-thought/Chúng ta đều là những công dân của Thời đại Thông tin, khi mà những dữ liệu yêu cầu sự chú tâm tràn ngập và bản thân sự chú

629
CHỈ QUẢN ĐẢ TỌA – Thiền sư Taizan Maezumi (1931 - 1995)

"Vì sao phải tọa thiền?"Đệ tử của thiền sư Đạo Nguyên thường hỏi câu này. Ở thiên "Biện đạo thoại" trong Chánh pháp nhãn tạng, thiền sư Đạo Nguyên đưa ra mười

1,595
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,228
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,669
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,564
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,335
Chùa Việt
Sách Đọc