Bài Viết (701)


PHẨM THẾ GIAN (LOKAVAGGA) - Kinh Pháp Cú

449

Chớ theo pháp hạ liệt,
Chớ sống mặc, buông lung,
Chớ tin theo tà kiến,
Chớ tăng trưởng tục trần _167

Nỗ lực, chớ phóng dật,
Hãy sống theo chánh hạnh!
Người chánh hạnh hưởng lạc,
Cả đời này, đời sau _168

Hãy khéo tu sống chánh hạnh,
Chớ sống theo tà hạnh!
Người chánh hạnh hưởng lạc,
Cả đời này, đời sau _169

Hãy nhìn như bọt nước,
Hãy nhìn như cảnh huyễn!
Quán nhìn đời như vậy,
Thần chết không bắt gặp _170

Hãy đến nhìn đời này,
Như xe vua lộng lẫy,
Người ngu mới tham đắm,
Kẻ trí nào đắm say _171

Ai sống trước buông lung,
Sau sống không phóng dật,
Chói sáng rực đời này,
Như trăng thoát mây che _172

Ai dùng các hạnh lành,
Làm xóa mờ nghiệp ác,
Chói sáng rực đời này,
Như trăng thoát mây che _173

Đời này thật mù quáng,
Ít kẻ thấy rõ ràng;
Như chim thoát khỏi lưới,
Rất ít đi thiên giới _174

Như chim thiên nga bay,
Thần thông liệng giữa trời;
Chiến thắng ma, ma quân,
Kẻ trí thoát đời này _175

Ai vi phạm một pháp,
Ai nói lời vọng ngữ,
Ai bác bỏ đời sau,
Không ác nào không làm _176

Keo kiết không sanh thiên,
Kẻ ngu ghét bố thí;
Người trí thích bố thí,
Đời sau được hưởng lạc _177

Hơn thống lãnh cõi đất,
Hơn được sanh cõi trời,
Hơn chủ trì vũ trụ,
Quả Dự lưu tối thắng _178

449

NỀN TẢNG - LONGCHEN RABJAM

Nền Tảng Bổn Nguyên : Tinh túy của nó vốn thanh tịnh như một pha lê vô nhiễm. Nó không hiện hữu như sự vật hay tính cách. Bản tánh của nó

729
BẠN CÓ TIN TƯỞNG TÁI SINH KHÔNG? Tác giả: Alexander Berzin Chuyển ngữ: Tuệ Uyển

BẠN CÓ TIN TƯỞNG TÁI SINH KHÔNG?Tác giả: Alexander BerzinChuyển ngữ: Tuệ Uyển – 16/03/2010 HỎI: Bạn có tin tưởng tái sinh không? ĐÁP: Vâng, tôi tin. Nhưng, phải lâu lắm tôi mới

17,371
Đại Sư Ajahn Chah

Thiền Quán Là Gì ? Ajahn ChahĐại sư Ajahn Chah sinh ngày 17-6-1918 trong một ngôi làng nhỏ, gần thị trấn Ubon Rajathani, Đông Bắc Thái Lan. Sau khi hòan tất giáo dục căn

22,183
How to Practice The Way to a Meaningful Life - Dalai Lama

NHÌN QUA CON ÐƯỜNG ÐƯA ÐẾN GIÁC NGỘ Dalai Lama – How to Practice The Way to a Meaningful Life  Nguyên Hảo dịch  TIẾN BỘ TỪ TỪHành giả tiến từ

15,334
SỰ NHẢY MÚA ẢO DIỆU: TRÒ PHÔ DIỄN CỦA TỰ TÁNH CỦA NĂM DAKINI TRÍ HUỆ - THINLEY NORBU (1931-2011)

THINLEY NORBU (1931-2011) là một vị Thầy hiện đại nổi bật trong dòng truyền thừa Nyingma. Là con trai cả của Dudjom Rinpoche, Ngài được đào tạo ở Tây Tạng và trở

737
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,162
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,594
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,500
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,267
Chùa Việt
Sách Đọc