Tin Tức (680)


Trích từ Truy Môn Cảnh Huấn:

12,216
Đạo làm thầy
(Trích từ Truy Môn Cảnh Huấn)
 
* Pháp sư Phật Quang Chiếu hiệu Đông Bình ở núi Thượng Trúc dạy học đồ :

- Làm người khó, mà làm Thầy người ta cũng chẳng dễ.

- Khó là sao ?

- Là vì phải có thiên tư, có học vấn, có kiến thức, có khí tượng.(1) Nếu không có thiên tư, không có học vấn, không có kiến thức, không có khí tượng mà được nên người, thì chưa bao giờ có trường hợp này.

- Có thiên tư rồi mới có học vấn, có học vấn rồi mới có kiến thức, có kiến thức rồi mới có khí tượng. Có đủ như thế mà chưa được nên người là sao vậy ?

- Là vì thiên tư không cao, học vấn không rộng, kiến thức không minh, khí tượng không nhã, thì cũng không thể nên người được.

Bởi không cao thì hèn, không rộng thì hẹp, không minh thì thường, không nhã thì tục. Nếu đã cao mà lại trí, đã rộng mà lại đạt, đã minh mà lại chánh, đã nhã mà lại văn. Có đủ bốn điều này thì đủ tư cách làm người vậy.

Hơn nữa, muốn làm Thầy người ta mà chỉ có như thế thì cũng chưa đủ. Như vậy há cũng chẳng dễ sao ? Nói đến việc muốn làm Thầy người ta, thì phải có tông chỉ, có giáo nghĩa, có pháp tướng. Nếu tông chỉ không vững vàng, pháp tướng không thông suốt, giáo nghĩa không rõ ràng, thì cũng chưa thể làm Thầy người ta được. Phải nắm chắc được tông chỉ, phân tích được giáo nghĩa, giải minh được pháp tướng. Nhưng, nếu chẳng có Thầy truyền, chẳng tỏ được cảnh quán, mà muốn làm Thầy người ta thì cũng chưa bao giờ có trường hợp này.

Đã có Thầy truyền đúng đắn, có cảnh quán rõ ràng, mà không tỏ suốt ý Phật thì cũng không thể được. Có người đã tỏ suốt ý Phật, mà không quên được cảnh quán, không bặt dứt được tri kiến, không lià bỏ được pháp chấp, mà làm bậc đạo sư người, thì cũng chưa có lẽ đó bao giờ. Đã đủ ba điều này, mà không biết tiến thoái, không biết đắc thất thì cũng không thể được.

Cho nên nói làm người khó, mà làm Thầy người ta cũng chẳng dễ vậy.

Thích Lệ Trang dịch

 

 
12,216

Đời Sống Tâm Linh Trong Thời Hiện Đại - Gyalwang Drukpa Xii

Đối với tôi, thuật ngữ “thời cổ đại” hay “thời hiện đại” không có ý nghĩa nhiều bởi vì thời gian chỉ đơn giản là thời gian. Tuy vậy, hầu như mọi

1,520
Không Đắc Không Thuyết - Đương Đạo, Thiện Tri Thức

Do bị ràng buộc trong tướng và tưởng, tất cả chúng sanh trời người đều nghĩ đức Phật đã đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, và ngài đã thuyết pháp để

1,739
CÚNG DƯỜNG

_Thưa thầy, con thắc mắc cái chất lượng của việc cúng dường có ảnh hưởng tới thái độ của người cúng dường đó nghiêm túc chân thật, vậy là nó tăng chất

579
Photographer Justin Maxon

Bộ ảnh “Mùi và Phả” của Justin MaxonĐây chính là bộ ảnh gây được tiếng vang lớn của tác giả Justin Maxon, đoạt giải nhất ảnh báo chí TG 2008 ở hạng

14,172
BỒ TÁT HẠNH (GIÁC THA)

(Giác tha là biểu hiện rộng mở khoáng đạt của tâm tự giác được thúc đẩy bởi lòng bi, giác tha cũng nói lên khả năng của một vị Bồ Tát về

434
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,162
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,594
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,501
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,267
Chùa Việt
Sách Đọc