Tin Tức (680)


BỒ ĐỀ TÂM TƯƠNG ĐỐI VÀ BỒ ĐỀ TÂM TUYỆT ĐỐI - GARCHEN RINPOCHE

1,346

Đó là tâm Bồ tát, chỉ quan tâm đến những người khác là Bồ đề tâm. Tâm này là tinh túy của tất cả chư vị Bổn tôn. Nếu con hành trì bất kỳ pháp tu Bổn tôn nào với tâm như vậy thì con sẽ rất gần gũi với vị Bổn tôn đó và nhận được lực gia trì. Cái mà chúng ta gọi là lực gia trì thực ra chỉ là tình yêu thương. Tâm không còn chấp ngã và chỉ quan tâm đến những người khác là tâm Bồ tát; Tình yêu thương vô bờ bến như vậy là Bồ đề tâm tương đối. Một vị Phật không chỉ viên thành Bồ đề tâm tương đối mà còn thành tựu cả Bồ đề tâm tối hậu, nghĩa là tâm của một vị Phật đã hoàn toàn chứng ngộ được rằng mọi hiện tượng nhị nguyên là vọng niệm và trong thực tế thì chẳng có ta và cũng chẳng có những người khác. Có nhiều quả vị Bồ tát khác nhau, có mười giai đoạn thành tựu [Thập địa] hay mười quả vị mà một vị Bồ tát sẽ phải trải qua trên con đường tu tập. Tâm giác ngộ siêu vượt mọi con đường tu tập; sẽ không còn tu tập nữa và đó là sự giác ngộ viên mãn.

Trích “Những Lời Khai Thị Từ Bậc Tôn Qúy” Tác giả: Konchog Gyaltsen – Garchen Rinpoche Đời Thứ 8
Dịch và Hiệu đính: Konchog Kunzang Tobgyal – Konchog Changchup Drolma

1,346

BỒ ĐỀ TÂM VÀ LÒNG BI MẪN

BỒ ĐỀ TÂM VÀ LÒNG BI MẪN   Bài Giảng Cuối Tuần[Xin khởi động như sau:] “Càng nhanh càng tốt, con phải thành tựu sự Toàn Giác để giải thoát những bà mẹ chúng

16,802
Đại sư Garchen Rinpoche viếng thăm chùa Tây Tạng tại Bình Dương

Đại sư Garchen Rinpoche viếng thăm chùa Tây Tạng tại Bình DươngĐại sư Garchen Rinpoche thuộc dòng truyền thừa Drikung Kagyu đã tới thăm và trao đổi kinh nghiệm tu tập với

17,991
Ngôi Chùa Trong Mộng Với Những Kỷ Lục

Ngôi Chùa Trong Mộng Với Những Kỷ Lục Vương Đường Phật Giáo (The Royal Grand Hall of Buddhism) ở huyện Binh Khố (Hyogo), Nhật Bản, được xem là một tự viện có các

20,530
TƯ TƯỞNG BÁT NHÃ VÀ MẬT TÔNG

TƯ TƯỞNG BÁT NHà VÀ MẬT TÔNG ------&----- SỰ HÌNH THÀNH MẬT GIÁO VÀ TƯ TƯỞNG BÁT NHàBát Nhã Kinh được coi như cơ sở thành lập Phật Giáo Ðại Thừa. Có thể

16,400
CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC LÀ NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Thầy ôn lại chánh niệm tỉnh giác từ lần đầu tiên, nếu mà chúng ta thực hành nghiêm túc trong chín tháng qua thì chúng ta đã nhận ra chánh niệm tỉnh

548
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,231
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,669
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,566
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,337
Chùa Việt
Sách Đọc