Tin Tức (680)


TIN TỨC NHẬP

591

_Thưa thầy thầy luôn dạy nó luôn có sẵn thầy luôn khai thị trực tiếp như vậy, và thiền ở đây theo con đó là vấn đề mình tin vào cái đó và mình ngồi với cái nền tảng là niềm tin với lời khai thị của vị thầy, đó là niềm tin xác quyết vấn đề đó và mình làm quen dần với nó. Thưa thầy, con thực hành là như vậy, xin thầy chỉ dạy thêm.
_Theo như thầy thấy là người xưa, nói tin tức nhập, mình chưa nhập là mình chưa tin đâu, tin đó là mới tin, chắc nhiều khi gặp cái gì đó rồi mình đem mình tin vậy thôi chớ còn mình tin là mình phải nhập, nói tin mà lơ mơ, lơ mơ không được đâu. Mà nhập thì đó, ví dụ trong biển lớn mình nhập vô mình phải biết bơi biết đồ, phải trượt nước trượt này nọ chớ mình vô trong đó mình thấy nó còn cứng đờ trong đó thì làm sao? Nó không linh hoạt thì làm sao? Tin là phải nhập mới gọi là tin, còn tin mà nói qua lời thầy con thấy lần lần lần lần, tin phải làm sao nhập cho được.
Nhập được nó mới hoạt dụng ra, nó mới là bung ra nơi tâm mình nơi khẩu mình nơi thân mình, mình mới ích lợi cho đời chớ mình không nhập thì nó cứ vậy.
Thành ra những cái khối gì trong người mình, do cái kiến thức nó thành cái khối, nó chưa hòa tan được, nó chưa tan chảy được, thành ra nhiều khi mình cũng gượng gạo lắm. Cho nên bây giờ hỏi dạy thêm sao, thầy nói bây giờ không có dạy thêm, anh tin là nhập thôi, anh phải nhập thôi. Chớ không có lôi thôi, không có dạy thêm.

Chớ còn tin thầy ăn nhằm gì, tin thầy thầy cũng vô thường lắm chớ thầy đâu có còn mãi đâu mà tin thầy, anh phải tin là anh xác quyết được cái đạo tràng của anh, anh không bao giờ lìa ra khỏi cái đạo tràng thì lúc đó mới là tu thiệt đó, thầy nói đó là mình là bỏ ra ít thôi nhưng mà lời lời vô số, mình ở trong đạo tràng mình mới lời vô số được, thành ra cái quan trọng nhất tất cả mọi tông phái không phải chỉ riêng về thiền thôi, là phải xác quyết được cái đó.
Bây giờ niệm Phật cũng thế thôi, mình phải xác quyết được, A di đà Phật là sao? Anh niệm anh thấy ngài xa lắc xa lơ thì làm sao mà niệm? Tại sao khi chết mà ba vị thánh đó xuất hiện bên mình? Đâu phải ở trên kia xuất hiện xuống đâu. Tâm mình thanh tịnh tất nhiên là mặt trăng hiện thôi, mặt trăng không xa, trong kinh Tịnh độ cũng nói vậy, Phật cũng nói vậy cõi đó không xa ở đây đâu. Vấn đề là tâm mình thanh tịnh hay không? Thanh tịnh thì phải hiện, còn hiện kiểu nào thì mình chưa biết. Nhưng mà thanh tịnh thì phải hiện. Mình đừng có tưởng tượng là đức Phật sẽ hiện thế này thế nọ. Nhưng mà để ý tâm thanh tịnh, nước yên lặng thì sẽ có hiện bóng, hiện cái gì thì tính sau, bởi vì nên nhớ đức A Di Đà mà hiện ra tịnh độ là báo thân và hóa thân thôi chưa phải là Pháp thân. Khi mình đạt tới cái nền tảng, mình sáng suốt cái nền tảng đó, thì mình thấu suốt tất cả mọi tông phái. Kể cả sáu yoga của ngài Naropa, bởi vì sáu yoga của ngài Naropa cũng phải thiết lập trên cái nền tảng đó. Từ gốc vô trụ lập tất cả pháp.
Thành ra cái quan trọng nhất là mình phải tu sao để sáng suốt được cái chỗ đứng của mình, mình đứng trên cái gì? Đi đứng nằm ngồi mình đứng trên cái gì? Còn bây giờ mình đứng chỗ nào mình chưa biết. Chắc gì mình đang đứng trong sanh tử hông? Chưa chắc, phải hông? Chắc gì mình đứng trong sanh tử đâu. Thành ra là phải xác quyết được cái đó. Thấy rõ nó ví dụ như thiền sư gì đó ngài nói là:
Thứ nhất là tin có giáo pháp biệt truyền.
Thứ hai phải thấy tánh rõ ràng như thấy bàn tay của mình.
Khi thấy tánh rõ ràng như bàn tay của mình mình mới ăn cơm uống nước được, chớ bây giờ nên nhớ là mình ăn uống là gì đó? Nợ à! Chớ không phải dễ. Mình thấy tánh rõ ràng như bàn tay mình, ăn uống mới được không thôi là nó ngẹn ngay họng chớ không phải chơi đâu. Thành ra phải rõ ràng, rõ ràng
Có vị nào hỏi nữa hông? Nên nhớ sau này có nhiều người thấy là Thiền chống Tịnh, Tịnh chống Thiền này nọ tùm lum, hai cái đều nằm trên một nền tảng, nền tảng đó kinh Hoa Nghiêm dạy là: “Tâm, Phật, chúng sanh: cả ba không sai khác”.
Mình phải xác quyết cái đó, mình phải chứng cái đó, mới là Thiền, mới là Tịnh mới là gì gì đó. Còn không thôi mình chỉ hành ngoại đạo đồ chơi vậy thôi.
Tâm Phật chúng sanh cả ba không sai khác, phải hông?

Tánh Hải Kính ghi

591

Đức Khổng Tử đã chiêm nghiệm về cuộc hành trình hướng đến sự hoàn thiện

Đức Khổng Tử đã chiêm nghiệm về cuộc hành trình hướng đến sự hoàn thiệnNhững mùa Xuân đời ngườiCuộc đời con người chia ra từng giai đoạn như một xâu chuỗi nối

17,469
DÒNG SÔNG NHÌN THẤY DÒNG SÔNG

DÒNG SÔNG NHÌN THẤY DÒNG SÔNGThiền Sư John Daido Loori Thị Giới dịch Thiền sư Dogen (Đạo Nguyên) viết trong Kinh Núi Và Sông:  “Dòng sông không mạnh cũng không yếu,

12,807
Màu thu cao nguyên - NGUYỂN THÁNH NGÃ

Người ta thường nói có đủ 4 mùa trong một ngày Đà Lạt. hẳn điều đó đã được đúc kết từ những cảm nhận tinh tế của hàng vạn du khách. Tuy

1,275
PHÂN ĐỊNH CHỦ KHÁCH

Thưa thầy, chúng ta vốn là ông chủ nhưng mà do chạy theo khách trần bên ngoài và điên đảo, vậy xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con, bớt điên,

514
THONG DONG CÙNG THIỀN (About Film)

Bộ phim không đi theo một số quy tắc làm phim thông thường và gần như không có kịch bản cụ thể. Nhưng chính cái phi cấu trúc đó lại đúng với

645
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,168
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,611
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc