Tin Tức (680)


SÁT NA ĐỊNH

836

_ Thưa thầy, xin thầy giảng cho chúng con hiểu, sát na định là gì?

_Thì hồi nãy Hoàng Lan có nói định trong từng sát na phải hông? Thì cái tâm nào cũng phải như vậy thôi cái đó mới gọi là Na già định đó. Nên nhớ, như mình tới một cái mức mình sẽ thấy những sát na nào đó, sát na nào đó, có khác biệt nhau hay là giống nhau gì đó, thì nó cũng phải là sát na trên nền tảng bất sanh bất diệt. thành ra định là định trên sat na chớ gì nữa.

_Thưa thầy con có ý kiến về câu hỏi của Hoàng Lan, Hoàng Lan nói về sát na định, lúc trước con cũng có thắc mắc, vì ngoài lời Lục Tổ nói là Nhất niệm tương ưng rồi niệm niệm tương ưng đó, thì các định khác nó không có sát na định, tức là các định khác nó bày ra nhưng nó có hình tướng của trạng thái, khi định thì trạng thái nó bày ra như vậy.
Cái định mà nhất niệm tương ưng niệm niệm tương ưng, nếu mình thấy được nó thì niệm niệm mình phải thấy nó. Chỉ khác nhau vậy thôi, nếu mà tu theo các tầng bậc định khác có thể nó không phải là sát na định. Sát na định là khi mình nhận ra nó rồi, vì lúc nào nó cũng hiện diện hết, nhưng mà mình xao lãng thì mình mất nó mặc dầu là nó có sẵn đó.

_Theo thầy nghĩ là cái sát na định đó, là mỗi sát na nó tự tịnh tự định lấy, rồi mình phải chứng được cái sát na định đó, chớ không phải sát na định đó mỗi sát na mình lo mình định đâu, mỗi sát na nó vốn thanh tịnh, nó vốn tự thanh tịnh, nó vốn định lấy nó, bởi vì trong một sát na không có lôi thôi gì trong đó hết.
Vấn đề là mình phải chứng được cái đó, sát na định.

_Vậy nói theo anh Châu là mình phải tùy thuận nó từng sát na, thưa thầy?
_Đâu, mình phải chứng nó cái đã, rõ ràng sát na là phải định chớ không có lôi thôi gì hết, chỉ mình lôi thôi chớ sát na làm sao mà lôi thôi được?
_Thưa thầy, sát na định là cái thực tại hiện tiền, thực tại hiện tiền là cái biết nó hiện hữu trong đó không có người biết không có không gian không có ba thời trong đó. Thực tại hiện tiền đó nó luôn luôn có sẵn rồi, cái định đó mình định tại đây bây giờ, nhưng mà làm sao mình sống được tại đây bây giờ? Tức là mình sống từng sát na, mình sống với cái thực tại hiện tiền đó, nó luôn luôn có tại đây rõ ràng nhất, nó không có ba thời, nó có chạy trong ba thời thì cũng ở trong đó thôi. Nó rõ ràng hiện hữu mình phải trực nhận và sống với nó từng sát na một. Bởi vì cái định này luôn có sẵn, mình tương ưng với nó thôi, mình phải tương ưng hoàn toàn với sát na đó. Nhất niệm tương ưng rồi niệm niệm mình phải tương ưng. Thực tại hiện tiền nó là từng khoảnh khắc, khoảnh khắc, liên tiếp, liên tiếp như vậy, sống như vậy là trọn vẹn từng sát na, như vậy là mình sống trọn vẹn với tự tánh, Pháp thân thì trọn vẹn với Pháp thân. Nó có sẵn nhưng mà mình bị niệm vi tế nó che chắn nên mình không biết.

_Thầy nói là Mình phải chứng cái sát na định này, không phải mình làm ra cái sát na định đâu, mà nó đang còn mỗi sát na mỗi định đây nè, phải hông? Mỗi sát na sao không định được? Mỗi sát na đều định hết chỉ có mình mới lộn xộn thôi, mình chen vô cái tu của tôi thì hơn cái tu của ông Trọng. Còn mỗi sát na nó mỗi định, đó sát na đó! Nó hiện tiền ngay tại đây chớ không phải đợi tối nay ngồi thiền để mình thấy. Mình phải chứng nó, mình phải tin tức nhập đối với sát na định. Thì trong một sát na đó là nó định thôi chớ không có cái gì xen vô nó được, đã sát na là thời gian nhỏ nhất rồi, không có cái gì xen vô được hết, quá khứ hiện tại vị lai đồ gì không có gì xen vô nó được hết. Nó chính là định, không có cái gì xen vô.
Nó thuần túy nó ròng rã như vậy, không có cái gì xen vô được, chỉ có cái là mình không chứng ngộ nó nổi mình không thấy nó nổi thành ra mình bị xen vô, bây giờ mình phải tìm ra, ông thầy ông nói là sát na định đó, chiều này thầy Đăng ông chỉ cho ngộ sát na định. Sát na định nó vẫn diễn ra đây, chỉ có mình mới lộn xộn trong sanh tử thôi, sát na định chính là Niết Bàn đó.
Nó diễn ra đó đó đó!
Có thấy gì nổi đâu?
Chỉ có mình mới lôi thôi, mình tạo tùm lum ra, mình sanh sự ra đủ thứ.

Tánh Hải Kính ghi

836

HẾT LỜI

Thứ nhất, mình phải tin là mình luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, chẳng qua là mình bỏ lơ nó thôi, mình chạy lung tung chớ luôn luôn có một chánh

622
BỔN TÔN – SUỐI NGUỒN CỦA NHỮNG THÀNH TỰU

BỔN TÔN – SUỐI NGUỒN CỦA NHỮNG THÀNH TỰU Vienna, Tháng Mười 1987Những phương pháp đặc biệt của Kim Cương thừa nhắm vào việc đưa những sắc tướng mà chúng ta thường

20,494
Chùa Vạn Linh - Tịnh Biên, An Giang.

Tên thường gọi: Vạn Linh.Địa chỉ: ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang.ĐT: 076 760280, 076 760097.Chùa thường được gọi là chùa Lá, toạ lạc ở ấp Vồ

1,748
Thần Chú - ĐƯƠNG ĐẠO NXB Văn Hóa SAIGON 2010

Thần chú là pháp âm, là âm thanh diễn ra từ Pháp tánh hay Tánh Không. Cho nên thần chú có công năng diệt trừ mọi chướng ngại của hành giả và

811
TỊNH HÓA SẮC TƯỚNG

TỊNH HÓA SẮC TƯỚNGDUDJOM LINGPA PHẬT QỦA KHÔNG QUA THIỀN ĐỊNHBUDDHAHOOD WITHOUT MEDITATION PHƯƠNG PHÁP NHẬN RA BẢN LAI DIỆN MỤC  THEO PHÁP DZOGCHEN                                      LỜI BẠTcủa Đức Dudjom Rinpoche,               Higdral Yeshe Dorje     

22,072
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,257
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,690
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,598
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,363
Chùa Việt
Sách Đọc