Tin Tức (680)


NHÂN QUẢ VÀ GIẢI THOÁT

501

_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. thưa thầy, thưa đại chúng, con xin phép hỏi thầy hồi nãy thầy nói cái bản tâm khi mà tâm nó sáng lên thì Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán. Như vậy cái bản tâm con nó sáng như vậy, tất cả nó điều hiện thì tâm con nó làm sao hả thầy? (Khi cả Hồ và Hán đều hiện thì tâm con làm sao?)
_Thì nó in xong một lượt.
Bởi vì hồi nãy thầy nói là Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán. Nhưng mà Hồ đến mà Hán không đến nó hiện…thì nó hiện Hồ thôi. Còn có tin nữa là nó hiện đồng loạt hết hông? Nó hiện hết sáu cõi hông? Nếu thật sự anh đạt tới bản tâm nó sẽ hiện một lúc sáu cõi. Hiện một lúc sáu cõi nhưng mà vẫn không dính. Chớ không phải Hồ Hán gì hết, nó hiện một lần cả sáu cõi nhưng mà nó không dính. Không phải nó hiện nhiều là càng chết đâu. Mình là hiện chừng nào rồi chết chừng đó. Còn cái gương đó, nó gọi là Đại Viên Cảnh Trí, cảnh là tấm gương lớn, cái trí như tấm gương lớn đó nó hiện tất cả hết, đồng thời cùng một lúc hết; nhưng mà trong đó nó không dính cái gì hết, nó vẫn là Bình Đẳng Tánh Trí; không cao không thấp, không cõi nào cao hơn cõi nào, tấm gương là nó bình đẳng thôi.
Bởi vì mình nói là Hồ tới hiện Hồ, Hán tới hiện Hán, Hồ Hán mà có hiện đồng một lúc không, phải hông? Nó hiện cùng một lúc, thật sự ra cái tâm thức mình nó bị chia chẽ, nó tạo ra cái ảo tưởng là có thời gian, nên mình tưởng là Hồ đến trước và Hán đến sau. Chớ thật sự ra là trong đó nó không có thời gian. Không có không gian nên nó hiện tất cả cùng một lúc. Và không có thời gian cho nên nó không hiện trước sau gì hết.
Nhưng mà nên nhớ một điều là có hiện trời trăng gì, nó cũng không dính vô đâu hết, và vì không dính vô đâu hết nên kinh điển nói là như huyễn là vậy đó, phải hông? Chớ còn nó thiệt cái nó hiện chừng đó là nổ banh ra liền. Hiện mới có chút chút thôi mà mình đã thấy mất ăn mất ngủ thôi mà nó hiện một lần cả hết mà thiệt là chết luôn.

_Thưa thầy, nếu mà như thế á thầy, trong bản tâm thì không còn nhân quả nữa hả thầy, tại vì không còn …
_Bởi vậy nó mới giải thoát được, có một nơi nào không có nhân quả nó mới giải thoát, chớ còn cứ nhân quả lai rai, ví dụ như mình ngồi thiền, phải hông? Đó là mình tạo một nhân, nhân tốt, bởi vì mình tạo nhân vài bữa cũng lên trên cõi trời nào đó với ông Bill Gates thôi, phải hông? Mình ngồi thiền thì mình tạo một cái nhân tốt, thì cũng theo những ông tạo nhân tốt lên cõi trời nào đó. Vẫn tạo nhân quả, chỉ có cái bản tâm là cuối cùng rốt ráo nhất; mà mình phải chứng cái đó kìa, thì nó mới không có nhân quả được.

Nó không có nhân quả nhưng mà nó vẫn cho nhân quả có thể sinh sản một cách tự do. Ví dụ như không gian vậy đó, hư không vậy đó, nó cho mình làm đủ mọi nhân quả hết. Mà anh nào làm thì anh đó lãnh thôi, chớ còn không gian nó không có lãnh. Không phải là nó ép tới đó là mọi người mình giải thoát, rồi tất cả mọi người không làm nhân quả nữa đâu. Mình giải thoát cái tâm mình nó như hư không như không gian vậy, nhân quả nó vẫn tiếp tục nó xảy ra trong không gian đó; nhưng mà không gian đó nó không dính dáng gì với nhân quả của bất kỳ người nào. Nhân quả nó vẫn làm, chớ không gian đó nó cứng đặc thì hết anh nào tạo nhân gì được, phải hông?
Cho nên mình thấy vậy, tại sao đức Phật thành Phật rồi, mình chúng sanh mình cũng tạo nhân quả như điên vậy, cho tới bây giờ đây, còn ở đây? Bởi vì mình vẫn tiếp tục trong nhân quả, nhưng mà khi đức Phật cái tâm ngài đạt tới bản tâm rồi nó như không gian vậy đó. Thì ngài giải thoát là giải thoát như vậy, nhưng mà cái không gian đó nó vẫn cho ông nào muốn làm gì cứ làm. Trái đất này nó muốn xây dựng hay nó muốn tàn phá, nó muốn thả bom nguyên tử cho tiêu hết chuyện đó chuyện của trái đất, chớ không có ăn nhằm gì không gian hết.

Tánh Hải Kính ghi

501

MINH

_Thưa thầy con xin hỏi là: thầy nói về ánh sáng, cái thấy, và cái biết. Thì ánh sáng có phải là do sự trong trẻo của tâm không dính mắc hay

581
BẢN NGÃ: TÌNH TRẠNG HIỆN THỜI CỦA NHÂN LOẠI - THỨC TỈNH MỤC ĐÍCH SỐNG - Eckhart Tolle

BẢN NGÃ: TÌNH TRẠNG HIỆN THỜI CỦA NHÂN LOẠI Ngôn từ, dù phát thành tiếng trên môi hay đang còn dưới dạng những ý nghĩ, thì vẫn có sức cuốn hút như

447
Tư Tưởng Bát Nhã và Mật Tông

Tư Tưởng Bát Nhã và Mật Tông (Theo các tài liệu Bát Nhã Tâm Kinh Tư Tưởng Đích Hình Thành của Trương Tác Lâm, The First Mileage of Buddhism của Daisaka Ikeda, Tổ

13,781
Nữ Giới Và Đạo Phật

Nữ Giới Và Đạo PhậtTôi nghĩ rằng cũng thích hợp để nói vài điều nào đấy về phái nữ và nữ quyền trong Đạo Phật.Trong trường hợp lối sống ở tự viện,

427
Những Đức tính của Nhân cách Trần nhân Tông

NHỮNG ĐỨC TÍNH CỦA NHÂN CÁCH TRẦN NHÂN TÔNG Vua Trần Nhân Tông (1258-1308) là một nhà kinh bang tế thế vừa là một vị Tổ đã sáng lập dòng Thiền Trúc

15,773
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,162
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,594
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,501
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,267
Chùa Việt
Sách Đọc