Tin Tức (680)


NHÂN QUẢ VÀ GIẢI THOÁT

609

_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. thưa thầy, thưa đại chúng, con xin phép hỏi thầy hồi nãy thầy nói cái bản tâm khi mà tâm nó sáng lên thì Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán. Như vậy cái bản tâm con nó sáng như vậy, tất cả nó điều hiện thì tâm con nó làm sao hả thầy? (Khi cả Hồ và Hán đều hiện thì tâm con làm sao?)
_Thì nó in xong một lượt.
Bởi vì hồi nãy thầy nói là Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán. Nhưng mà Hồ đến mà Hán không đến nó hiện…thì nó hiện Hồ thôi. Còn có tin nữa là nó hiện đồng loạt hết hông? Nó hiện hết sáu cõi hông? Nếu thật sự anh đạt tới bản tâm nó sẽ hiện một lúc sáu cõi. Hiện một lúc sáu cõi nhưng mà vẫn không dính. Chớ không phải Hồ Hán gì hết, nó hiện một lần cả sáu cõi nhưng mà nó không dính. Không phải nó hiện nhiều là càng chết đâu. Mình là hiện chừng nào rồi chết chừng đó. Còn cái gương đó, nó gọi là Đại Viên Cảnh Trí, cảnh là tấm gương lớn, cái trí như tấm gương lớn đó nó hiện tất cả hết, đồng thời cùng một lúc hết; nhưng mà trong đó nó không dính cái gì hết, nó vẫn là Bình Đẳng Tánh Trí; không cao không thấp, không cõi nào cao hơn cõi nào, tấm gương là nó bình đẳng thôi.
Bởi vì mình nói là Hồ tới hiện Hồ, Hán tới hiện Hán, Hồ Hán mà có hiện đồng một lúc không, phải hông? Nó hiện cùng một lúc, thật sự ra cái tâm thức mình nó bị chia chẽ, nó tạo ra cái ảo tưởng là có thời gian, nên mình tưởng là Hồ đến trước và Hán đến sau. Chớ thật sự ra là trong đó nó không có thời gian. Không có không gian nên nó hiện tất cả cùng một lúc. Và không có thời gian cho nên nó không hiện trước sau gì hết.
Nhưng mà nên nhớ một điều là có hiện trời trăng gì, nó cũng không dính vô đâu hết, và vì không dính vô đâu hết nên kinh điển nói là như huyễn là vậy đó, phải hông? Chớ còn nó thiệt cái nó hiện chừng đó là nổ banh ra liền. Hiện mới có chút chút thôi mà mình đã thấy mất ăn mất ngủ thôi mà nó hiện một lần cả hết mà thiệt là chết luôn.

_Thưa thầy, nếu mà như thế á thầy, trong bản tâm thì không còn nhân quả nữa hả thầy, tại vì không còn …
_Bởi vậy nó mới giải thoát được, có một nơi nào không có nhân quả nó mới giải thoát, chớ còn cứ nhân quả lai rai, ví dụ như mình ngồi thiền, phải hông? Đó là mình tạo một nhân, nhân tốt, bởi vì mình tạo nhân vài bữa cũng lên trên cõi trời nào đó với ông Bill Gates thôi, phải hông? Mình ngồi thiền thì mình tạo một cái nhân tốt, thì cũng theo những ông tạo nhân tốt lên cõi trời nào đó. Vẫn tạo nhân quả, chỉ có cái bản tâm là cuối cùng rốt ráo nhất; mà mình phải chứng cái đó kìa, thì nó mới không có nhân quả được.

Nó không có nhân quả nhưng mà nó vẫn cho nhân quả có thể sinh sản một cách tự do. Ví dụ như không gian vậy đó, hư không vậy đó, nó cho mình làm đủ mọi nhân quả hết. Mà anh nào làm thì anh đó lãnh thôi, chớ còn không gian nó không có lãnh. Không phải là nó ép tới đó là mọi người mình giải thoát, rồi tất cả mọi người không làm nhân quả nữa đâu. Mình giải thoát cái tâm mình nó như hư không như không gian vậy, nhân quả nó vẫn tiếp tục nó xảy ra trong không gian đó; nhưng mà không gian đó nó không dính dáng gì với nhân quả của bất kỳ người nào. Nhân quả nó vẫn làm, chớ không gian đó nó cứng đặc thì hết anh nào tạo nhân gì được, phải hông?
Cho nên mình thấy vậy, tại sao đức Phật thành Phật rồi, mình chúng sanh mình cũng tạo nhân quả như điên vậy, cho tới bây giờ đây, còn ở đây? Bởi vì mình vẫn tiếp tục trong nhân quả, nhưng mà khi đức Phật cái tâm ngài đạt tới bản tâm rồi nó như không gian vậy đó. Thì ngài giải thoát là giải thoát như vậy, nhưng mà cái không gian đó nó vẫn cho ông nào muốn làm gì cứ làm. Trái đất này nó muốn xây dựng hay nó muốn tàn phá, nó muốn thả bom nguyên tử cho tiêu hết chuyện đó chuyện của trái đất, chớ không có ăn nhằm gì không gian hết.

Tánh Hải Kính ghi

609

MỘT ĐỒNG TIỀN MẤT TRONG DÒNG SÔNG ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG DÒNG SÔNG - Zoketsu Norman Fischer

Hôm nay tôi muốn nói về ngồi thiền, thiền định của Thiền. Ở đây Đạo Nguyên bắt đầu như thế trong Phổ khuyến toạ thiền nghi, bản văn nền tảng về ngồi

17,321
TỰ GIÁC GIÁC THA CHÁNH BÁO Y BÁO

_Thầy dạy, tự giác bao nhiêu thì giác tha bấy nhiêu, vậy hai cái nó đồng bộ phải không thưa thầy?_Thì nó cùng đồng bộ, nói đơn giản là mình tụng kinh

646
QUANG MINH CỦA TÂM - DUDJOM DORJEE

QUANG MINH CỦA TÂM - DUDJOM DORJEEKhi chúng ta nhìn vào tâm ở trạng thái tự nhiên của nó, đặc trưng định tính đầu tiên mà chúng ta thấy là sự quang

829
TÁNH KHÔNG TÁNH SÁNG

_Thưa thầy, chúng con biết cái nền tảng là cái sẵn có, chúng con tu học trên đó. Nhưng mà để thấy được nền tảng là một bước hết sức khó khăn,

582
Danh ngôn của Aristote (384 - 322 trước TL) - Nhã Chân chuyễn ngữ

Kẻ nào không còn là bạn của ta nữa đã chẳng bao giờ là bạn ta cả.Sự giận dữ là cần thiết: ta không thắng được gì cả  khi không có nó

1,125
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,267
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,701
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,611
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,377
Chùa Việt
Sách Đọc