Tin Tức (680)


MINH

645

_Thưa thầy con xin hỏi là: thầy nói về ánh sáng, cái thấy, và cái biết. Thì ánh sáng có phải là do sự trong trẻo của tâm không dính mắc hay là ánh sáng là một nguồn sáng nào đó mà người ta thấy tướng nó sáng? Thầy giải thích chỗ ánh sáng cho rõ để chúng con khỏi lầm.
_Đơn giản như mình nói biết, mình dựa trên cái gì để biết? dựa trên ánh sáng để biết, chớ gì đâu. Thành ra ánh sáng đó nó nằm trong cái biết, có ánh sáng mới có biết, có cái nền tảng ánh sáng đó mới là có sự biết. Vấn đề là cái biết của mình nó còn giới hạn lắm.
Người xưa dùng chữ thông minh là sao? Minh là sáng, thông là thông suốt. Đó, chữ thông minh của người xưa nó không phải là kiểu như Tây phương hiểu đâu. Thông minh là ánh sáng thông suốt giữa chủ thể và đối tượng thì đó là thông minh.
Thành ra mình nói biết, thiệt sự ra trong cái biết nó có ánh sáng trong đó rồi, không có ánh sáng không có biết. Có minh mới có biết, còn không có minh là vô minh thôi, vô minh là không có ánh sáng còn biết là phải có minh trong đó.
Vô minh là không có ánh sáng, không biết. Đó là cái chữ trong Phật giáo thường nói. Thành ra biết thì trong đó có ánh sáng nhưng mà cái biết của mình trong đó nó giới hạn lắm. Nó có Ánh sáng, nhưng mà ánh sáng của mình nó hẹp lắm, còn cái biết của chư Phật đó là ánh sáng mình thấy trong mười hai danh hiệu của đức A Di Đà đó là: Vô Lượng Quang Như Lai, Bất Đoạn Quang Như Lai, Vô Đối Quang Như Lai.
Vô Đối Quang Như Lai là sao? Là một ánh sáng không có đối tượng nữa, còn ánh sáng mình có đối tượng cho nên nó bị giới hạn. Như hiện tại ánh sáng của mình tới ngay ông Châu này là nó thụt lui lại rồi, bởi vì nó có đối tượng nó chận lại rồi. Còn bên kia là Vô Đối Quang Như Lai, là không có một đối tượng nào hết nữa. Thành ra cái ánh sáng đó nó thấu thoát cả vũ trụ luôn. Mình cũng giống chư Phật là sáng thôi nhưng mà cái ánh sáng của mình nó hẹp lắm. Nó hẹp bởi vì nó giới hạn trong một cái chủ thể và đối tượng. Nó giới hạn trong cái tôi và cái của tôi, ánh sáng mình chỉ chừng đó thôi, vài thước hay cùng lắm vài trăm thước thôi. Nó không có rộng ra được bởi vì nó bị hai cái đó chận lại, nói theo kinh Kim Cương nó bị những cái tướng đó nó chận lại. Thành ra kinh Kim Cương nói: “Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai” khi các tướng không còn nữa, phi tướng rồi, chẳng phải tướng rồi, không còn tướng nữa thì ánh sáng đó nó thấu thoát hết. Nó xuyên qua tất cả hình tướng, còn mình bây giờ xuyên không được bởi vì tới hình tướng nào là nó chặn lại rồi.

Tánh Hải Kính ghi

645

VỀ Ý NGHĨA CỦA “SỰ PHƠI BÀY CÁI-ĐANG-LÀ” Tác giả: Tô Đăng Khoa

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khai thác đặc tính thực dụng và tương đối của ngôn ngữ quy ước để làm cho sáng tỏ, bộc lộ, và phơi bày một

1,111
Tính Chất Đại Thừa trong Phật Giáo Việt Nam

Tính Chất Đại Thừa trong Phật Giáo Việt NamNhững Thiền sư VN đã sống trọn vẹn đời mình theo những điểm căn bản của Đại thừa như vậy, và một khi phát

13,721
TẤT CẢ CHÚNG SANH NGHIỆP QUẢ BÌNH ĐẲNG THANH TỊNH

Tu hành là vậy, có những cái chuyện mình làm mình không hiểu đâu, nhưng mà lần lần mình sẽ thấy. Thành ra nó cụ thể lắm, chớ không phải tu hành

825
Hành trình chinh phục "đường lên trời" của Thiền sư VN đầu tiên

Hành trình chinh phục 'đường lên trời' của Thiền sư VN đầu tiênKhi biết phía trước còn Tây Tạng, nơi Phật giáo đứng đầu so với những tôn giáo khác, ông lại

16,225
LÝ LUẬN - Danh Ngôn về Lý Luận

Không, không, bạn không đang suy nghĩ, bạn chỉ đang lý luận hợp lý. _Niels Bohr🤝 Chừng nào những định luật toán học ám chỉ đến thực tại, chúng không chắc chắn,

848
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,231
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,669
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,566
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,337
Chùa Việt
Sách Đọc