Other (439)


TRẦN NHÂN TÔNG (1258-1308)

1,000

TRẦN NHÂN TÔNG (1258-1308)

Trần Nhân Tông là con đầu Trần Thánh Tông, sinh ngày 11 tháng Mười một năm Mậu ngọ (1258), lên làm vua từ năm Kỷ mão (1279). Niên hiệu là Thiệu Bảo ( 1279-1284) và Trùng Hưng (1285-1293).

Lúc còn trẻ có nhiều tên gọi : Khâm, Phật Kim, và Nhật Tôn. Sau khi mất thụy hiệu là Nhân Tông.

Trần Nhân Tông là một trong những ông vua yêu nước và anh hùng. Ông đã có những chiến công lẫy lừng ở hai trong ba cuộc Kháng chiến chống quân Nguyên-Mông. Là người nổi tiếng là khoan hòa và nhân ái. Dưới triều đại ông, hai cuộc hội nghị nổi tiếng được ghi vào sử sách là hội nghị các tướng lĩnh ở Bình-than và hội nghị với các bô lão ở Diên-hồng để bàn mưu kế tỏ quyết tâm chống giặc. Ông đã chỉ huy Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải và các tướng lãnh để đẩy lui quân Nguyên-Mông.

Trần Nhân Tông còn là một nhà văn hóa ,ông là người dùng chữ Nôm đầu tiên ( tức là tiếng Việt, thay vì tiếng Hán, trong thơ văn và chiếu chỉ) , nhà thơ xuất sắc ở thế kỷ XIII. Ông đã sáng lập ra dòng Thiền Trúc Lâm ở Việt-nam, đáp ứng một nhu cầu sinh hoạt tinh thần cho người Việt đương thời.

Vào năm 1293, Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con và nhận tước vị Thái thượng hoàng. Năm 1298, ông chính thức xuất gia và đi thuyết Pháp các nơi, chu du khắp đất nước, vào đến tận kinh đô nước Chiêm-thành rồi mới trở về lên tu ở núi Yên-tử, lấy pháp hiệu là Hương Vân Đại đầu đà hoặc gọi là Trúc lâm đại đầu đà, được người đương thời xưng tôn là Giác hoàng Điều ngự. Ông mất ngày 3 tháng Mười một năm Mậu-thân (1308) tại am Ngọa-vân trên núi Yên-tử.

Sau đây là 3 hội trong 10 hội của Cư Trần Lạc Đạo Phú.

TÍNH SÁNG

HỘI THỨ NHẤT

Mình ngồi thành thị;
Nết dụng sơn lâm.
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính;
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm.
Tham ái nguồn dừng,
chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý;
Thị phi tiếng lặng,
được dầu nghe yến thốt oanh ngâm.
Chơi nước biếc, ẩn non xanh,
nhân gian có nhiều người đắc ý;
Biết đào hồng, hay liễu lục,
thiên hạ năng mấy chủ tri âm.
Nguyệt bạc vừng xanh,
soi mọi chỗ thiên hà lai láng;
Liễu mềm hoa tốt,
ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm.
Lo hoán cốt, ước phi thăng,
đan thần mới phục;
Nhắm trường sinh, về thượng giới,
thuốc thỏ còn đam.
Sách Dịch xem chơi,
yêu tính sáng yêu hơn châu báu;
Kinh nhàn đọc dấu,
trọng long rồi trọng nữa hoàng kim.

HỘI THỨ HAI

Biết vậy!
Miễn được lòng rồi;
Chẳng còn phép khác.
Gìn tính sáng tính mới hầu an;
Nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác.
Dứt trừ nhân ngã, thì ra tướng thực kim cương;
Dứt hết tham sân, mới lảu lòng màu viên giác.
Tịnh độ là lòng trong sạch,
chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương;
Di Đà là tính sáng soi,
mựa(chớ) phải nhọc tìm về Cực lạc.
Xét thân tâm, rèn tính thức,
há rằng mong quả báo phô khoe;
Cầm giới hạnh, địch vô thường,
nào có sá cầu danh bán chác.
Ăn rau ăn trái,
nghiệp miệng chẳng hiềm thuở đắng cay;
Vận giấy vận sồi(vải xấu), thân căn có ngại chi đen bạc.
Nhược chỉnh vui bề đạo đức,
nửa gian lều quý nửa thiên cung;
Dầu hay mến thuở nhân nghì,
ba phiến ngói yêu hơn lầu gác.

HỘI THỨ BA

Nếu mà cốc(biết),
Tội ắt đã không.
Phép học lại thông.
Gìn tính sáng, mựa lạc tà đạo;
Thửa mình học, cho phải chính tông.
Chỉn(chỉ) bụt là lòng, xá (hãy) ướm hỏi đòi cơ Mã tổ;
Vong tài đối sắc, ắt tìm cho phải thói Bàng công.
Áng tư tài, tính sáng chẳng tham,
há vì ở Cánh Diều Yên Tử;
Rần thanh sắc niềm dừng chẳng chuyển,
lọ chi ngồi am Sạn non Đông.
Trần tục mà nên, phúc ấy càng yêu hết tấc
Sơn lâm chẳng cốc, họa kia thực cả đồ công.
Nguyền mong thân cận minh sư,
quả bồ đề một đêm mà chín;
Phúc gặp tình cờ tri thức,
hoa ưu đàm mấy kiếp đơm bông.

Trích “ Cư Trần Lạc Đạo Phú”

1,000

Ở PHÁP DẠY ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH KHÔNG BẮT PHẢI NGOAN HIỀN, VÂNG LỜI

Ở Pháp, môn Giáo dục công dân không nhấn mạnh đến các khía cạnh ngoan hiền, vâng lời như ở Việt Nam.LTS: Môn Giáo dục công dân ở các nước phát triển

933
Suối Nguồn Của Hạnh Phúc Nhất Thời Và Vĩnh Cửu 📕 KHENPO SAMDUP

Bốn Tư Tưởng Chuyển Tâm💦Có những lúc nhiều người trong chúng ta không cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ để thực hành Phật pháp, và do bởi lười biếng và dửng

2,799
NHỮNG GIỚI HẠN CỦA KHOA HỌC

Sự khác biệt giữa ngu si và thiên tài là người thiên tài có những giới hạn của nó._Albert Einstein⚛️ Trên những cổng vào của ngôi đền khoa học được viết những

897
Thiền sư Liễu Quán

Thiền sư Liễu QuánTổ Liễu Quán mở pháp môn ở núi Thiên Thai thuộc Thuận Hóa. Ngài đặt bài kệ: "Thật Tế Ðại Ðạo, Tánh Hải Thanh Trừng v.v..." để làm pháp

13,829
BẢY THÓI QUEN THÀNH ĐẠT (HIỆU QUẢ) - Stephen Covey

Tác phẩm "7 Thói quen Hiệu quả / 7 Habits for Highly Effective People" đã ra đời hơn 25 năm, được biết đến là cuốn sách quản trị (quản trị bản thân

982
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,257
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,690
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,598
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,363
Chùa Việt
Sách Đọc