Other (439)


LỢI VÀ NHÂN NGHĨA - MẠNH TỬ (372 - 289 trước Công nguyên)

710

Lợi và nhân nghĩa là một vấn đề đeo đẳng con người từ ngàn xưa tới ngày nay và sẽ còn đi theo con người cho đến ngày cuối của loài người. Đó là vấn đề lòng tham và lương tâm lẻ phải. Làm thế nào để hài hòa chúng? Sau đây chúng ta sẽ nghe ý kiến của người xưa, Mạnh Tử (372 đến 289 trước Công nguyên).

-------🍀🍀🍀-------

** Mạnh Tử đến yết kiến Huệ vương nước Lương.

Nhà vua hỏi rằng: “Ngài không quản xa xôi ngàn dặm tới đây, hẳn cũng có thuật gì làm lợi cho nước ta chăng?”

Mạnh tử trả lời : “Nhà vua chẳng nên nói tới lợi, chỉ nên nói tới nhân nghĩa mà thôi!

Nếu nhà vua hỏi làm sao lợi cho nước ta, quan đại phu cũng (bắt chước) hỏi làm sao lợi cho nhà ta, quan sĩ và thường dân cũng hỏi làm sao lợi cho thân ta, trên dưới đua nhau kiếm lợi, thì nước sẽ nguy.

(Và rồi) kẻ giết vua nước vạn thặng (vạn cỗ xe) là nhà thiên thặng (ngàn cỗ xe), kẻ giết vua nước thiên thặng là nhà bách thặng (trăm cỗ xe). (Theo cổ chế) trong phần vạn của dân, có thể lấy phần ngàn, trong phần ngàn, có thể lấy phần trăm, mà vẫn chê là ít ư? Nếu đặt nghĩa ra sau, đặt lợi lên trước, ắt là rắp tâm chiếm đoạt, không biết thế nào là vừa lòng. Chưa hề có chuyện người nhân bỏ rơi người thân, người nghĩa trễ nải việc triều chính bao giờ. (Vậy nên) nhà vua chỉ nên nói tới nhân nghĩa, nói lợi để làm gì?

Trích “Tứ Thư Tập Chú” Tác giả: Chu Hy

Save

710

Tết Việt Nam, tết Di Lặc - Nguyễn Thế Đăng

Tết Việt Nam, tết Di Lặc Nguyễn Thế Đăng Mỗi lần tết đến, chúng ta ôn lại những việc trong năm, những đoạn đường đã qua, những sai lầm thiếu sót và những

11,499
TRÍ THÔNG MINH VÀ KỸ NĂNG TƯ DUY

Tư duy là kỹ năng vận hành của bộ não mà nhờ đó trí thông minh được nuôi dưỡng và phát triển.✨Được mệnh danh là cha đẻ của "Tư duy về tư

794
Đối diện với chính mình - CHOGYAM TRUNGPA, Việt dịch : Nhất Như Thị Giới

Biết lắng nghe sự thật, biết quan tâm khám phá chính mình, và ưa thiền định, và ưa vui thiền định, người đó tôi gọi là một chiến sĩ.Có nhiều trường hợp

1,155
TRẦN NHÂN TÔNG SỞ ĐẮC GIẢI THOÁT VÀ TƯ TƯỞNG PHẬT HỌC - Tỷ kheo Thích Chơn Thiện

Về cuộc đời và sự nghiệp lịch sử, giải thoát của vua Trần Nhân Tông, đã có nhiều công trình biên khảo: Trần Nhân Tông, thiền sư Việt Nam; Trần Nhân Tông,

19,356
THIỀN HỌC VIỆT NAM - Nguyễn Đăng Thục

Văn hóa vốn là sản phẩm tinh thần của nhân loại trong sự điều hòa thích ứng với hoàn cảnh địa lý lịch sử để sinh tồn. Nó là sản phẩm tập

1,055
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,253
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,687
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,590
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,359
Chùa Việt
Sách Đọc