Other (439)


LÝ LUẬN (LOGIC)

703

Lý luận logic sẽ đưa bạn từ A đến B. Tưởng tượng sẽ đưa bạn đến mọi nơi._Albert Einstein

💡 Logic là nơi bắt đầu của trí huệ, không phải là nơi chấm dứt._Leonard Nimoy

💡 Sự kiện logic không thể thỏa mãn chúng ta đánh thức một đói khát hầu như không nguôi cho cái phi lý.
_A. N. Wilson

💡 Lý luận thì ở trong con mắt của nhà lý luận._Glonia Steinem

💡 Tâm trí có lý luận riêng của nó nhưng thường không cho những người khác vào đó._Bernard DeVoto

💡 Một tâm trí đầy lý luận thì giống như một cây dao đầy lưỡi. Nó làm bàn tay chảy máu khi sử dụng nó.
_Rabindranath Tagore

💡 Con người tin vào lỗ tai hơn là vào đôi mắt._Herodotus

💡 Chúng ta đặc biệt cần trí tưởng tượng trong khoa học. Không phải hoàn toàn là toán học, không phải hoàn toàn là lý luận, mà là cái đẹp và thơ ca nào đó._Maria Montessori

💡 Trong cuộc sống, nhất là trong đời sống công cộng, tâm lý học có sức mạnh hơn logic._Ludwig Quidde

💡 Toán học thuần túy, trong con đường của nó, là thơ ca của những ý tưởng logic._Albert Einstein

Save

703

TỰ ĐÁNH LỪA

Sự hợp lý hóa có thể được định nghĩa là sự tự đánh lừa bằng lý tính.---Karen Horney---⚡ Con người có một tài năng rõ nét đối với sự tự đánh lừa

796
Mùa xuân của tâm linh - Nguyễn Thế Đăng

Mùa xuân làm mới lại trời đất, thiên nhiên và cả con người: tất cả như được nạp vào sinh khí mới. Từ rất xưa, con người đã biết tự làm mới

15,572
Siêu máy tính có thể dự đoán bất ổn xã hội

Siêu máy tính có thể dự đoán bất ổn xã hộiTrong tương lai các siêu máy tính sẽ có thể dự đoán những sự kiện gây bất ổn trong xã hội như

17,297
THIỀN HỌC VIỆT NAM - Nguyễn Đăng Thục

Văn hóa vốn là sản phẩm tinh thần của nhân loại trong sự điều hòa thích ứng với hoàn cảnh địa lý lịch sử để sinh tồn. Nó là sản phẩm tập

1,067
CỌNG SINH

Cọng sinh là một suy nghĩ cao hơn nhiều về đời sống thông minh.-- Frederick Lenz🌤️ Lý thuyết từ 1971 của tôi là thế giới là một virus theo nghĩa đen, và

867
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,265
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,698
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,608
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,373
Chùa Việt
Sách Đọc