Thích Minh Châu (35)

Bàn thờ Bồ tát Quan Âm
LÀM SAO BIẾT MỘT VỊ A LA HÁN - Thích Minh Châu

LÀM SAO BIẾT MỘT VỊ A LA HÁN? (Kinh Jatila, Phật tự thuyết - Udana, 6.2)Vua Pasenadi hỏi Đức Phật về bảy vị Ni-kiền-tử lõa thể bện tóc:- Bạch Thế Tôn, có

13,428

Tam quan chùa
GIỚI THIỆU KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẦY, Thích Minh Châu

GIỚI THIỆU KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẦY(Itivuttaka)Hòa thượng Thích Minh Châu Tập Itivuttaka, "Kinh thuyết như vậy", thuộc Bộ Khuddaka Nikàya (Tiểu Bộ Kinh) gồm có 112 Kinh với các bài kệ, chia

15,273

Vườn Lâm Tì Ni
Tang lễ cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu

Tang lễ cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu:Thông tin đặc biệt: Lễ tưởng niệm và nhập bảo thápGNO - Trực tuyến lễ tưởng niệm và nhập bảo tháp cố Trưởng lão HT.Thích

17,943

Mặt tiền chùa
Không Sát Sanh, Tôn Trọng Sự Sống - Thích Minh Châu

Không Sát Sanh, Tôn Trọng Sự Sống.Thích Minh Châu--- o0o ---Tham sống sợ chết, đó là sự thật của người đời. Thế nhưng tại sao lại giết hại, cắt đứt sự sống

16,449

Phù điêu La Hán (2)
NĂM GIỚI: MỘT NẾP SỐNG LÀNH MẠNH, AN LẠC, HẠNH PHÚC - Thích Minh Châu

NĂM GIỚI: MỘT NẾP SỐNGLÀNH MẠNH, AN LẠC, HẠNH PHÚCThích Minh ChâuBài Giảng Của Hòa Thượng Thích Minh ChâuTại Thiền Viện Vạn Hạnh, Trong Mùa Phật Đản 2537Hằng năm, vào ngày lễ

20,344

Chùa Hưng Quảng
LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT VỀ KHỔ ĐAU VÀ HẠNH PHÚC - HT. Thích Minh Châu

LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT VỀ KHỔ ĐAU VÀ HẠNH PHÚC HT. Thích Minh Châu Mở đầu, chúng tôi xin dẫn đại ý ba câu kinh Pháp cú sau đây, vừa như lời

16,426