(42). CHỮA TRÚNG PHONG MÉO MỒM

Xem mục lục

(42). CHỮA TRÚNG PHONG MÉO MỒM

1 / Vôi sống sao với giấm, đâm nát và trộn sền sệt, hễ méo bên này thì bôi bên kia, sẽ cân trở lại.

2/ Đậu 7 hạt, giã nát, đắp lòng bàn tay, hễ méo bên này thì đắp tay kia.

3/ Lấy lá mít giã nát với chút vôi, cũng đắp vào lòng bàn chân như trên.

        4/ Lấy máu tươi lươn bôi giấy, méo má bên này thì dán bên kia. Khi cân rồi, phải chùi đi ngay.

Xem mục lục

Vừa mới xem

Tìm kiếm nhiều

Book

Book Mp3

Bài Viết

Chùa Việt