THỜI GIAN

Thời gian là không tốn tiền, nó không có giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng có thể dùng nó. Bạn không thể giữ nó, nhưng có thể chi tiêu nó. Một khi mất nó bạn không bao giờ được lại nó.

⏳ Không ai là quá bận rộn, đó chỉ là vấn đề những cái gì ưu tiên.

⏳ Thời gian là quá chậm cho người chờ đợi, quá nhanh cho người sợ hãi, quá dài cho người buồn phiền, quá ngắn cho người hưởng thụ, nhưng với những người biết thương yêu, thời gian là vĩnh cữu.
_Henry Van Dyk

⏳ Khi có phiền não, bạn có thời gian._Đức Phật

⏳ Thời gian là một trò chơi đẹp đẽ của những đứa bé._Herachitus

⏳ Trên dòng nước, đá cầu._Triệu Châu

⏳ Một khoảnh khắc: vạn năm.Vạn năm, một khoảnh khắc.
_Tăng Xán

⏳ Thời gian là sự lưu xuất và phô diễn sự giàu có của tâm mình._Dipananda

⏳ Hãy để đời bạn khiêu vũ trên những mép bờ của Thời gian như những giọt sương trên bờ một chiếc lá.
_Rabindranath Tagore

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com