The Great Compassion Mantra - Namo Avalokite Svara Buddhisattva

 

 

Đức Quán Âm Tứ Thủ

 

 

   Great Compassion Mantra (Nhạc chú Đại bi tiếng Phạn)

Namo ratnatrayaya namah arya avalokitesvaraya bodhisatvaya maha satvaya maha karunikaya Om salavati suddhana tasya nama skrtva nimam arya avalokitesvara lamtabha Namo nilakanta srì maha patasami sarva todhusuphem asiyum sarva sadana mabhaga mabhatetu tadyatha om avaloki lokate kalati esili maha bodhisatva sabho sabho mara mara masi masi ridhayum guru guru garmam turu turu bhasiyati maha bhasiyati dhara dhara dhirìni svaraya jala jala mama bhamara mudhili edyehi sini sini alasim bhala sari bhasa bhasim bharasaya hulu hulu pra hulu hulu srì sara sara siri siri suru suru budhiya budhiya budhaya budhaya maitraye nilakanta trisarana bhaya mana svaha sitaya svaha maha sitaya svaha sitayaye svaraya svaha nilakanta svaha pranila svaha srì sidha mukhaya svaha sarva maha astaya cakra astaya svaha padma kesaya svaha nilakante pantalaya svaha mobholi sakaraye svaha
Namo ratnatrayaya namah arya avalokita isvaraya svaha om sidhyantu mantra pataye svaha.

Theo: netaddiction

      

  The Great Compassion Mantra - Namo Avalokite Svara Buddhisattva   (Thời lượng 23 phút 50)

Đức Quán Âm Thập Nhất Diện

 

 

 Cách dùng:

   - Bấm phải chuột để chọn vào Táp mới (New Table) hay Màn hình khác (New Windowd)

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2020 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com