SỰ SÁNG SUỐT

Người nhìn ra ngoài, những giấc mộng; người nhìn trong, những thức giấc._Carl Jung

💡 Sự sáng suốt chân thật duy nhất là biết rằng bạn chẳng biết gì cả._Socrates

💡 Hãy theo những bản năng của bạn. Đó là nơi trí huệ chân thật tự biểu lộ._Oprah Winfrey

💡 Hãy xem xét điểm này. Có một điểm chính của sáng suốt chân thật . Nơi nào có một thi hành ý định, phải có một tác nhân._Adoniram Judson

💡 Trí huệ thật sự nghe nhiều, nói ít và có thể cùng với mọi loại người._Kiana Tom

💡 Đặc trưng của trí huệ là không làm những việc liều mạng._Henry David Thorean

💡 Những bài học của đời sống sẽ được lập lại cho đến khi chúng được học xong._Frank Sonnenberg

💡 Một trái tim yêu thương là trí huệ chân thật nhất._Charles Dickens

💡 Đời sống là 10% điều xảy ra cho bạn và 90% là bạn đáp ứng với nó như thế nào._Lou Hotlz

💡 Tôi cám ơn những người nói không bởi vì nhờ họ mà tôi đã tự làm._Einstein.

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com