NHU CẦU

NHU CẦU

Abraham Maslow

♻️ Cái một người có thể là, nó phải là. Nhu cầu này chúng ta có thể gọi là tự thực hiện mình.

♻️ Một người có thể trở lại để được an toàn hay tiến tới để lớn lên. Sự lớn lên phải được chọn trở đi trở lại; sợ hãi phải được vượt qua trở đi trở lại.

♻️ Bình thường chúng ta không biết điều mình muốn. Nó là một thành tựu tâm lý học khó khăn và hiếm hoi.

♻️ Một nhạc sĩ phải làm nhạc, một họa sĩ phải vẽ, một nhà thơ phải viết, để cuối cùng nó bình an với chính nó.

♻️ Với một người chỉ có một cái búa, mọi sự nó gặp bắt đầu được thấy như những cái đinh.

♻️ Khả năng hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại là một bộ phận cấu thành chính của sự lành mạnh an vui của tâm hồn.

♻️ Cái cần thiết để thay đổi một người là thay đổi ý thức tỉnh giác của chính người ấy.

♻️ Một trong những mục đích của giáo dục là cần dạy rằng đời sống là quý báu.

Save

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com