LÒNG NHÂN TỪ

Nơi nào có lòng nhân từ và minh triết, nơi đó không có sợ hãi và ngu muội._Francis of Assisi

❣️ Giàu có không phải là nuôi dưỡng cái tôi của chúng ta, mà nuôi dưỡng người đói và giúp đỡ người khác tự giúp họ._Andrew Carnegie

❣️ Cái chúng ta làm cho chính chúng ta sẽ chết cùng chúng ta. Cái chúng ta làm cho những người khác và thế giới vẫn còn lại và bất tử._Albert Pike

❣️ Thậm chí một nụ cười là nhân từ._Tiên tri Mohammad

❣️ Cho là kinh doanh của người giàu._Goethe

❣️ Nếu những hành động của bạn tạo cảm hứng cho những người khác mơ tưởng nhiều hơn, học nhiều hơn, làm nhiều hơn và thành công nhiều hơn, bạn là một lãnh đạo._Quotes Picky

❣️ Chính là công lý chứ không phải sự từ thiện là đáng mong muốn trong thế giới._Mary Wollstonecraft

❣️ Những người hạnh phúc nhất là những người làm điều tốt nhất cho những người khác._B. T. Washington

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com