ĐIỆN

⚡ Điện thực sự chỉ là sự thắp sáng được tổ chức.-- George Carlin

⚡ Thượng Đế là điện và chúng ta là những cây đèn-- Marianne Williamson

⚡ Nhiệt tình là điện của đời sống.-- Gordon Parks

⚡ Tài năng thì giống như điện.Chúng ta không hiểu điện. Chúng ta dùng nó.-- Maya Angelou

⚡ Nếu sự giận ghét của bạn mà được chuyển thành điện, nó sẽ thắp sáng toàn bộ thế giới.-- Nikola Tesla

⚡ Cõi thiên đường giống như điện. Bạn không thấy nó. Nó ở trong bạn.-- Maharishi Mahesh Yogi

⚡ Xã hội vĩ đại được tạo ra bởi hơi nước và điện có thể là một xã hội, nhưng nó chưa phải là cộng đồng.
-- John Dewey

⚡ Một tâm hồn là gì? Nó giống như điện – chúng ta không thực sự biết nó là cái gì, nhưng nó là một sức mạnh có thể thắp sáng một căn phòng.-- Ray Charles

⚡ Đối thoại:
Wikipedia: Tôi biết mọi sự!
Google: Tôi có mọi sự!
Facebook: Tôi biết mọi người!
Internet: Không có tôi các anh không là gì cả.
Điện: Chớ có nói bậy.

Save

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com