🤹 THÍCH ỨNG

🤹 THÍCH ỨNG 🤹

🤹 Thích ứng là một tiến trình sâu xa. Nó có nghĩa là bạn hiểu được làm thế nào để phát triển trong thế giới.

🤹 Trí thông minh là khả năng thích ứng để thay đổi._Stephen Hawking

🤹 Chuẩn bị hoàn hảo không thể có. Thích ứng hoàn hảo thì làm được._Lauren Flesman

🤹 Hưởng được thành công đòi hỏi khả năng thích ứng. Chỉ mở ra để thay đổi sẽ cho bạn một cơ hội thật sự để có điều tốt nhất từ tài năng của bạn._Nolan Ryan

🤹 Thay đổi sẽ đưa đến tầm nhìn xa hơn tầm nhìn đưa đến thay đổi._Milton Erickson

🤹 Đời sống không phải là một khoa học chính xác, nó là một nghệ thuật._Samuel Butler

🤹 Bi kịch của đời sống không phải là cái chết mà là cái chúng ta để chết trong chúng ta khi chúng ta còn sống.
_Norman Cousins

🤹 Kiên nhẫn không phải là khả năng chờ đợi, mà là khả năng giữ gìn một thái độ tốt đẹp trong khi chờ đợi.
_Joyce Meyer

🤹 Đời sống của chúng ta ở trần gian này là để học được sự thích ứng; thích ứng với người khác, với sự vật và với thiên nhiên; vì chỉ khi thích ứng mà chúng ta trưởng thành._Thomas Dean

Save

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com