Tự Viện Tam Tông Miếu 82 Cao Thắng F4 - Q3

 

 

 

Cổng vào chùa và phòng khám thuốc Nam

 

 

 

 

Mái và Tháp Tròn phía sau

 

Máy FUJIFILM

 

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com