TỰ HỌC - Quotes

Tự học, theo một nghĩa tự bạn học không có ai dạy, thì có một giá trị khổng lồ. _Robert Kraft

📚 Chỉ trong toán học và vật lý học mà qua tự học, tôi vượt xa khỏi chương trình ở trường, và cũng thế với triết học. _Albert Einstein

📚 Chúng ta phải dành thì giờ cho tự suy nghĩ, quan sát và học. _Krishnamurti

📚 Tôi luôn luôn sẵn sàng học, nhưng tôi không luôn luôn thích được dạy. _Winston Churchill

📚 Bạn học được cái gì đó mỗi ngày nếu bạn biết chú ý. _Ray LeBlond

📚 Tôi học vào mọi lúc. Tấm bia mộ sẽ là tấm bằng của tôi. _Eartha Kitt

📚 Tôi không có những tài năng đặc biệt. Tôi chỉ là người tò mò một cách đam mê. _Albert Einstein

📚 Tự học, tôi tin chắc chắn, là loại giáo dục duy nhất có thể có. _Isaac Asimov

📚 Cái chúng ta cần học để làm, chúng ta học bằng cách làm. _Aristotle

📚 Tất cả thế giới là một phòng thí nghiệm cho tâm trí tra hỏi._Martin H. Fischer

📚 Mục tiêu của sự học là lớn lên, trưởng thành, và tâm trí chúng ta, khác với thân thể, có thể tiếp tục lớn lên chừng nào chúng ta còn sống. _Morris Adler

📚 Những người không học ở thế kỷ 21 sẽ không phải là những người không thể đọc và viết, mà là những người không thể học, không chịu học, và không thể học lại. _Alvin Toffler

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com