TÔN GIÁO

TÔN GIÁO

🌱 Mục tiêu của tôn giáo là điều phục chính bạn, chứ không phải phê phán những người khác.
-- Dalai Lama

🌱 Cầu nguyện không làm thay đổi đối tượng thiêng liêng của cầu nguyện, mà nó thay đổi người cầu nguyện.
-- Soren Kierkegaard

🌱 Nếu tôn giáo của bạn đòi hỏi ghét một ai đó. Bạn cần một tôn giáo mới.

🌱 Tôn giáo của tôi thì rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là lòng tốt.
-- Dalai Lama

🌱 Khi tôi làm điều tốt, tôi cảm thấy tốt. Khi tôi làm điều xấu, tôi cảm thấy xấu. Đó là tôn giáo của tôi
-- Abraham Lincoln

🌱 Niềm tin giống như Wi-Fi, nó vô hình nhưng nó có năng lực để nối kết bạn với cái bạn cần.

🌱 Tinh túy của mọi tôn giáo là một. Chỉ có những cách tiếp cận của chúng là khác biệt.
-- Mahatma Gandhi

🌱 Tôi nói người nào có tôn giáo là kẻ thông hiểu sự khổ đau của những người khác.
-- Mahatma Gandhi

🌱 Khoa học nghiên cứu, tôn giáo giải thích. Khoa học cho con người kiến thức, nó là sức mạnh; tôn giáo cho con người trí huệ, nó là sự điều chỉnh. Khoa học xử lý chủ yếu những sự kiện; tôn giáo xử lý chủ yếu những giá trị. Hai cái không phải là những đối thủ. Chúng bổ túc cho nhau.
-- Martin Luther King

🌱 Không có tôn giáo xấu, chỉ có con người xấu.
-- Morgan Freeman

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com