TÔN GIÁO

Bạn không thể tin vào Thượng đế trừ phi bạn tin vào chính bạn._ Swami Vivekananda

🍁 Mục tiêu của tôn giáo là để điều phục chính bạn, không phải để chỉ trích những người khác._ Dalai Lama

🍁 Đức tin giống như Wi-Fi, nó không thể thấy nhưng nó có năng lực nối kết bạn với cái bạn cần._ Khuyết danh

🍁 Cầu nguyện là chìa khóa của buổi sáng và then cửa của buổi tối._ Mahatma Gandhi

🍁 Hạnh phúc là một bí mật giống như tôn giáo và không bao giờ nên được hợp lý hóa._ Gilbert K Chescherton

🍁 Đây là tôn giáo giản dị của tôi. Không cần đền chùa, không cần triết học rắc rối. Chính trí óc chúng ta, trái tim chúng ta là đền chùa của chúng ta. Triết học là lòng tốt._ Dalai Lama

🍁 Tinh túy của mọi tôn giáo là một, chỉ những lối tiếp cận của chúng ta khác nhau._ Mahatma Gandhi

🍁 Khoa học không có tôn giáo thì què, tôn giáo không có khoa học thì mù._ Albert Einstein

🍁 Tin là tin cái chúng ta không thấy, và phần thưởng cho đức tin này là thấy cái chúng ta tin._ Augustine

🍁 Nếu người ý thức và cảm thấy Thượng Đế trong linh hồn nó, nó cảm thấy là một với mọi người trên thế giới.
_ Leo Tolstoy

🍁 Nếu tôn giáo của bạn đòi hỏi bạn ghét một ai đó thì bạn cần một tôn giáo mới._ Life Learned Feelings

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com