Tinh Hoa

Mọi người đều có sự kích thích trở thành giới tinh hoa. _ Alfre Woodard

🍀 Bí mật tương lai của bạn được che giấu trong thói quen hàng ngày của bạn. _ Mike Murdock

🍀 Khi bạn đạt đến cấp độ tinh hoa, 90% là tâm thức và 10% là thân thể. Bạn cạnh tranh với chính bạn, không phải với những vận động viên khác. _ Dick Fosbury

🍀 Một mục tiêu không luôn luôn có nghĩa là được đạt đến. Nó thường đơn giản được dùng như cái gì để nhắm đến. _ Lý Tiểu Long

🍀 Những nhóm lớn thì thông minh hơn một vài người tinh hoa, bất kể sáng chói thế nào – họ tốt hơn trong giải quyết những vấn đề, cổ vũ đổi mới, đi đến những quyết định khôn ngoan, thậm chí dự đoán được tương lai.
_ James Surowiecki - Tác giả Trí tuệ của những đám đông.

🍀 Một tầm nhìn không chỉ là một bức tranh có thể; nó là một kêu gọi với cái tôi tốt hơn của chúng ta, một lời kêu gọi trở nên cái gì hơn nữa. _ R. Moss Kanter

🍀 Sự hạn chế kiến thức vào một nhóm tinh hoa sẽ phá hủy tinh thần của xã hội và đưa đến sự nghèo nàn trí thức của nó. _ Albert Einstein

🍀 Hoặc là bạn nghĩ bạn có thể, hay bạn nghĩ bạn không thể, đó là quyền của bạn. _ Henry Ford

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com