TIỀN BẠC

Tiền bạc và thành công không làm thay đổi con người; chúng chỉ khuyếch đại cái đã sẵn có. _ Will Smith

☀️Những vật tốt nhất trong đời thì không mất tiền, và tiền không thể mua cho bạn tình thương._ Monica Crowley

☀️Tiền có thể mua mọi thứ, trừ tình thương yêu, nhân cách, tự do, sự bất tử, im lặng, bình an. _ Carl Sandburg

☀️Tiền không thể mua cho bạn hạnh phúc nhưng nó đem lại cho bạn một hình thức thú vị của sự khốn khổ.
_ Spike Milligan

☀️Tình bạn thì giống như tiền bạc, dễ dàng làm ra hơn là giữ gìn. _ Samuel Butler

☀️Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy đi và cố gắng mượn một ít. _ Benjamin Franklin

☀️Tiền bạc không phải là vấn đề, chính cách bạn sử dụng nó như thế nào mới quyết định giá trị thực của nó.

☀️ Tiền mà không có trí óc thì luôn luôn nguy hiểm. _ Napoleon Hill

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com