Phật Bửu Tự Cao Thắng F4 Q.3

 

Cổng chính vào chùa

Cổng chính nhìn từ trong  ra (Bên kia hẻm là Tịnh Thất thuộc Tổ Đình)

 

 

Nụ và hoa trong sân chùa

 

 

Đường vào chánh điện

Bảo Tháp

Máy ảnh FUJIFILM

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com