Những lời nổi tiếng của Lý Quang Diệu*

Tôi không tiếc nuối gì. Tôi đã tiêu dùng cuộc đời tôi, rất nhiều, để tạo dựng quốc gia này. Tôi không cần làm cái gì nữa.
Vào lúc ngày chấm dứt, tôi đã có được gì?
-Một Singapore thành công.
Tôi đã từ bỏ cái gì?
-Cuộc đời tôi.

🌻- Nếu bạn muốn đạt đến những mục đích và những giấc mơ của bạn, bạn không thể làm điều ấy mà không có kỷ luật.

🌻- Mỗi người, thiên tài hay khờ dại, đều có quyền tái sản sanh chính nó.

🌻- Tôi đã bị buộc tội về nhiều chuyện trong đời tôi, nhưng ngay cả kẻ thù tệ hại nhất của tôi cũng chưa bao giờ buộc tội tôi là sợ không dám nói ra tâm tôi.

🌻- Cho người trẻ và cho người không quá già, tôi nói, hãy nhìn vào chân trời kia, hãy đi theo cầu vồng kia, hãy cưỡi lên nó.

🌻- Cho dù tôi nằm trên giường bệnh, nếu các bạn sắp chôn tôi và tôi cảm thấy cái gì đang tiến hành sai, tôi sẽ đứng dậy.

🌻- Tôi luôn luôn cố gắng để chánh đúng, không phải chánh đúng một cách chính trị.

🌻- Nghỉ trên vòng nguyệt quế? Tôi muốn có thể làm thế. Không, bạn nghỉ khi bạn đã chết.

🌻- Nếu tôi quyết định rằng cái gì đó xứng đáng làm … tôi sẽ cho hết mọi sự tôi có để làm cho nó thành công.

(*): Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew, 1923-2015) là thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore, ông đảm nhiệm chức vụ này từ năm 1959 đến năm 1990.Tuy nhiên, sau khi đã rời bỏ chức vụ thủ tướng, ông vẫn được xem là một chính trị gia có ảnh hưởng nhất tại đảo quốc này và tiếp tục phục vụ trong cương vị Bộ trưởng Cao cấp. Cho đến khi qua đời, Lý Quang Diệu được giữ một chức vụ được tạo ra để dành riêng cho ông, Bộ trưởng Cố vấn (Minister Mentor).
(nguồn: Wikipedia)

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com