NHỮNG CÂU NÓI CỦA NAPOLEON HILL VỀ THÀNH CÔNG

Giáo dục đến từ bên trong; bạn có nó bằng phấn đấu và nỗ lực và ý tưởng.

Bất cứ cái gì tâm con người có thể quan niệm ra và tin tưởng, nó có thể hoàn thành.

Bạn cần nhớ rõ ràng rằng không có cái gì có thể mang đến cho bạn thành công ngoại trừ chính bạn.

Một người trốn chạy không bao giờ chiến thắng và một người chiến thắng không bao giờ trốn chạy.

Cần nửa cuộc đời của bạn trước khi bạn khám phá đời sống là một kế hoạch do chính bạn làm.

Nếu bạn không chinh phục được bản ngã mình, bạn sẽ bị nó chinh phục.

Thất bại không thể đương đầu với kiên trì.

Mỗi người là cái nó là, bởi vì những ý tưởng thống trị mà nó cho phép chiếm ngự tâm trí nó.

Nhiều vàng đã được đào lên từ tâm trí con người hơn là từ đất.

Không có những giới hạn cho tâm trí ngoại trừ những giới hạn chúng ta đã biết.

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com