Linh Thứu cổ tự - Ấp Chợ, Châu Thành, Tiền Giang

Linh Thứu cổ tự - Ấp Chợ, Châu Thành, Tiền Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy ảnh FUJIFILM

GHI-CHÚ :

& THỂ THEO Ý NGUYỆN CỦA ĐẠO HỮU CHỦ NHÂN CELL PHONE NUMBER : 01 214 162 228 VỀ ĐỊA CHỈ CỦA CỔ TỰ, TRANG NHÀ CÓ LUU GIỮ ĐƯỢC BẢNG HIỆU CỦA SHOP (BÊN KIA DƯỜNG) GẦN ĐỐI DIỆN CHÙA, XIN UP LÊN ĐỂ BẠN THẤY ĐƯỢC ĐỊA CHỈ CỤ THỂ HƠN. CÁM ƠN BẠN VÌ ĐÃ QUAN TÂM.

ÂN-PHẬT

tIỆM BÊN KIA ĐƯỜNG ĐỐI DIỆN CỔ TỰ

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com