Hình ảnh lễ cung thỉnh nhục thân cố Sư trưởng Hải Triều Âm nhập kim quan

 

 

Hình ảnh lễ cung thỉnh nhục thân cố Sư trưởng Hải Triều Âm nhập kim quan

Buổi lễ được diễn ra lúc 16 giờ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2013 (25 tháng 6 năm Quý Tỵ).
 
image

Buổi lễ có sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Pháp Chiếu, Trưởng ban trị sự, Hòa Thượng Thích Chánh Kế, Chứng minh ban Trị Sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, vị tác sám chủ, Hòa Thượng Thích Toàn Đức, Phó thường trực ban Trị sự, đệ nhị Sám chủ, Hòa Thượng Thích Minh Bá, Chứng minh ban trị sự tỉnh, Hòa Thượng Thích Toại Châu, viện chủ Tổ đình Hương Nghiêm, Ni trưởng Thích nữ Huệ Phước, Phó phân ban đặc trách Ni giới Tỉnh, Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh, Thích nữ Thông Hoàn, cùng chư tôn đức trưởng thượng. Chư tăng ni trụ trì các tự viện trong Tỉnh Lâm Đồng, cùng hàng ngàn môn đồ pháp quyến tham dự. Có thể nói, đây là lễ nhập quan có sự tham dự đông đảo nhất của chư tăng ni Tỉnh Lâm Đồng từ xưa đến nay..

 

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ.


 

 

Theo : www.daophatngaynay.com

 

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2020 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com