GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

Giá trị của một người cần được thấy nơi cái gì nó cho chứ không phải nơi cái nó có thể nhận. _Albert Einstein

🌞 Giá trị hay sự xứng đáng của một người là, như tất cả sự vật khác, cái giá của nó; nói thế nghĩa là, sự sử dụng năng lực của nó nhiều được bao nhiêu. _Thomas Hobbes

🌞 Người không coi trọng mình thì cũng không thể coi trọng người nào hay vật nào._Aun Rand

🌞 Một người dám phung phí một giờ nghĩa là đã không khám phá giá trị của đời sống._Charles Darewin

🌞 Trọng yếu cho một người trẻ hay phụ nữa là, trước hết, thấu hiểu gía trị của giáo dục và rồi trau dồi một cách nhiệt thành, hăng hái, không ngừng, thói quen tự - giáo dục. _B. C. Forbes

🌞 Tiền bạc không tiêu biểu một giá trị nhiều như người ta đã đặt cho nó. Mọi tiền bạc của tôi đã được đầu tư vào những thí nghiệm mà với chúng, tôi đã làm ra những phát minh mới cho phép nhân loại có một cuộc sống dễ dàng hơn đôi chút. _Nicola Tesla

🌞 Mọi hiểu biết đạt đến giá trị đạo đức và ý nghĩa con người của chúng chỉ bằng lương tri con người. Chỉ một người tốt mới có thể là một nhà vật lý vĩ đại. _Hermann Nothnagel

🌞 Đời sống dạy cho chúng ta sử dụng tốt thời gian và thời gian dạy cho chúng ta giá trị của đời sống._Vô danh

🌞 Đại chúng hãy tin chắc
Các người: Phật sẽ thành
Ta là Phật đã thành
Thường tin được như thế
Giới phẩm đã trọn vẹn.
Đức Phật - Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com